— РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ БЕДСТВИЯ