Rescue ONE – Спасителят на бъдещето

 

Решение за екстремно спасяване при екстремни ситуации и височини

Спасителят на бъдещето е самостоятелна и независима ударна единица, която може да действа и да се развива, като спяща клетка на повикване за Търсене и спасяване, там където другите не могат, не смеят или не искат. 

AI дефиниция за Спасителя на бъдещето

Спасителят на бъдещето е концепция, която предвижда свят, в който индивиди, организации и технологии работят заедно, за да осигурят бърза и ефективна реакция при извънредни ситуации за спасяване на животи, намаляване на щетите и смекчаване на бедствия. Този бъдещ спасител е оборудван с модерни технологии, като дронове, роботи и носими устройства, които могат да предоставят информация в реално време и подкрепа при извънредни ситуации. Те също са обучени да използват тези технологии за осигуряване на по-бързи и по-ефективни спасителни операции, намаляване на времето за реакция и подобряване на резултатите. Спасителят на бъдещето не се ограничава само до персонала на службите за спешна помощ, но също така включва хора и общности, които са овластени да си помагат взаимно по време на криза.

Иновацията на Спасителя на бъдещето

Rescue ONE – Спасителят на бъдещето е новаторско решение за екстремно спасяване при екстремни ситуации и височини в периферни и селски райони, защото в изграждането на този модул на самостоятелно обучение и реагиране при спешни случаи, в полза на обществото, този модул и начин на развитие, може да се мултиплицира и създаде цяла общност от елитни спасители. В предвид на задълбочаващата се икономическа криза и увеличаващата се инфлация в България и по света, която се дължи и на близката до нашата граница война в Украйна, това е и ЖИВОТОСПАСЯВАЩА НЕОБХОДИМИСТ в предвид на предвидимата опасност на разрастването на войната към нашата граница и ако НАТО или ЕС увеличат ескалацията на тази международна криза.

Освен иновативно, това е най-рационалното и икономически ефективно решения за развитието на микро менажиране и минимизиране на доброволческа спасителна структура, която може да изпълнява мониторингови функции в областта на правата на човека и борбата с корупцията, в разширяването на дейността им извън големите градски центрове и в засилването на присъствието им в периферните и селските райони в България.

Innovation Air Rescue Explorer представлява уникална възможност за принос към авангардни изследвания и разработки в областта на спасителните операции по въздух. Чрез тази програма участниците могат да придобият ценен опит в проектирането, разработването и тестването на иновативни технологии, които имат потенциала да спасяват животи и да подобряват ефективността на спасителните операции по въздух. Програмата също така предоставя платформа за работа в мрежа с експерти в областта и получаване на достъп до потенциални възможности за кариера.

Ето някои конкретни примери за това как Innovation Air Rescue Explorer в домашния офис на спасителя на бъдещето може да отвори врати към очарователни възможности за работа:

Проектиране и разработване на нови превозни средства и оборудване за въздушно спасяване: Това може да включва разработване на нови хеликоптери, дронове или други летателни апарати, които са специално проектирани за операции по въздушно спасяване. Участниците могат също така да работят върху разработването на ново животоспасяващо оборудване, като усъвършенствани медицински комплекти или комуникационни системи.
Оптимизиране на процедурите за спасяване по въздух: Това включва разработване на нови алгоритми за планиране на маршрут, вземане на решения или разпределение на ресурси. Участниците могат също така да работят върху разработването на нови програми за обучение на персонала за въздушно спасяване.
Проучване и анализиране на данни за въздушно спасяване: Това може да включва събиране и анализ на данни за инциденти с въздушно спасяване, за да се идентифицират тенденции и модели. Участниците могат също да работят върху разработването на нови модели, базирани на данни, за да подобрят ефикасността и ефективността на спасителните операции по въздух.

В допълнение към тези специфични възможности, Innovation Air Rescue Explorer може също да помогне на участниците да развият преносими умения, които са силно търсени от работодателите в различни индустрии. Тези умения включват решаване на проблеми, креативност, работа в екип и комуникация.

Innovation Air Rescue Explorer

Програмата за развитие на иновационният височинно-въздушен спасител представлява уникална възможност за принос към авангардни изследвания и разработки в областта на спасителните операции по въздух. Чрез тази програма участниците могат да придобият ценен опит в проектирането, разработването и тестването на иновативни технологии и методологии за трениране, които имат потенциала да спасяват животи и да подобряват ефективността на спасителните операции по въздух. Програмата също така предоставя платформа за работа в междунартодна мрежа с експерти в областта и получаване на достъп до потенциални възможности за кариера.

Ето някои конкретни примери за това как Innovation Air Rescue Explorer в домашния офис на спасителя на бъдещето може да отвори врати към очарователни възможности за работа:

  • Проектиране и разработване на нови превозни средства и оборудване за въздушно спасяване: Това може да включва разработване на нови хеликоптери, дронове или други летателни апарати, които са специално проектирани за операции по въздушно спасяване. Участниците могат също така да работят върху разработването на ново животоспасяващо оборудване, като усъвършенствани медицински комплекти или комуникационни системи.
  • Оптимизиране на процедурите за спасяване по въздух: Това включва разработване на нови алгоритми за планиране на маршрут, вземане на решения или разпределение на ресурси. Участниците могат също така да работят върху разработването на нови програми за обучение на персонала за въздушно спасяване.
  • Проучване и анализиране на данни за въздушно спасяване: Това може да включва събиране и анализ на данни за инциденти с въздушно спасяване, за да се идентифицират тенденции и модели. Участниците могат също да работят върху разработването на нови модели, базирани на данни, за да подобрят ефикасността и ефективността на спасителните операции по въздух.

В допълнение към тези специфични възможности, Innovation Air Rescue Explorer може също да помогне на участниците да развият преносими умения, които са силно търсени от работодателите в различни индустрии. Тези умения включват решаване на проблеми, креативност, работа в екип и комуникация.

Като цяло, Програмата Innovation Air Rescue Explorer е ценна възможност за онези, които са запалени по авиацията и искат да направят истинска промяна в света. Чрез тази програма участниците могат да придобият уменията и опита, от които се нуждаят, за да преследват увлекателни и възнаграждаващи кариери във въздушното спасяване и свързаните с него области.

Във водата

През 1997 г. Иван Кристоф осъществява първия световен рекорд за изкачване и спускане по въже от летящ цивилен хеликоптер над езерото Онтарио, близо до Торонто, Канада. Тази година той ще започне специализирано заснемане на нов вид катерене за проекта Rescue ONE.

В града

Иван Кристоф завърши първата в света височинно въжена работа с алпийски методи, над 500 метра от земята. Тази година той инициира на двойно по-голяма височина панорамно заснемане с невероятни кадри от военен хеликоптер за представянето на Rescue ONE.

Във въздуха

Иван Кристоф организира и с екипа на ВВС на България поставя нов световен рекорд от летящ военен хеликоптер над Мадарския конник. Поради екстремните условия, които се дължат на внезапната промяна от локалния с основния вятърен фронт, изпълнението на…

В екстремното

...ниския полет, той се извършва в критични ситуации. От поуките, той ще инициира нова специализирана програма за обучение, включваща нова технология за дистанционно управление на кризи и методология за вертикални и въздушни въжени и спасителни операции.

Спасителят на бъдещето

Иновативната концепция Resuce.One или Спасител 1 е, че 1 спасител може да бъде обучен и подкрепян, така че да може да бъде самостоятелен и сам да реагира незабавно на каквото и да е спасяване на всяко място, на всякаква височина и по всяко време. Сам или със сформиран от него екип за спасяване да може може да реагира в рамките на 1 медицински час и да има пълната възможност да предоставя в реално време видео стрийминг на живо и прехвърляне на данни, ако е необходимо.

Творчески решения
Важен аспект е съсредоточаване върху иновативния подход към операциите за Издирване и спасяване и мобилния център за контрол на мисии на труднодостъпни места.
Златния медицински час
Тренираме и фокусираме усилията си да подобрим уменията си, за да реагираме по-ефективно и бързо при кризисна ситуация в рамките на Златния медицински час
Автентична информация
Ние взимаме много на сериозно AI (Artificial Intelligence) и инициираме нов подход към AI - (Authentic Information), която се бори с фалшивите новини и спасителни операции.
I.V.A.N.
Разработваме Международна мрежа за вертикален достъп (I.V.A.N.) за обмен на ноу-хау, ресурси и информация между други експерти, агенции и организации по целия свят.
A.I.R.
Правилния подход за проверяване на автентична информация за спасителна операция в точното време беше от решаващо значение за усилията ни да проведем дистанционна спасителна мисия през тази година и виждаме това като нова тенденция.
Облачни услуги
Облачни услуги, отдалечени хардуерни и софтуерни операции са критични за съхраняването и споделянето на данни, анализи и GPS координати . Кибер сигурността е приоритет за нашите дейности и мисии.
Данните са ценни
ITK, IofT, мобилни, GPS координати, сателитни комуникации и онлайн банкиране са от основно значение за успеха на мисиите за Rescue ONE спасителя, който може да действа самостоятелно навсякъде по света.
Мобилна комуникационна система
fb.com/MobileMediaCente ще е канала за социални медии и платформа за информиране на мисиите на екипа на Rescue ONE
a

Световни рекорди

#ForBulgaria | За България и Военно въздушните ни сили – първи в света

Щастлив съм да съм първият българин избран за Brand Ambassador на световна марка часовници

С ВВС на България

В Деня на Храбростта, на 6 май, 2002г.

Летателния състав на 24 Авио База Крумово, ВВС на България, съвместно с Иван Кристоф поставиха световен рекорд по изкачване от въже от висящ хеликоптер. Това бе първото в света външно окачване и работа с въже над 100 метра, което е много кратно извън спецификациите на МИ 17 вертолет.

heli

С частен хеликоптер

Law Enforcement and ЕR Appreciation Day

За Деня на благодарността към аварийно спасителните служби и агенции за сигурност на Канада, Иван Кристоф финансира изцяло и закупи специално за събитието хеликоптера, наема и застраховките на летателния екип, за да постави най-дългото спускане по въже от хеликоптер.

Експериментални операции

Обучение за екстремни вертикално въздушни операции и ситуации в екстремни височини

Filming for TV Channel

С частни хеликоптери

С Ми 8

Последното ни събитие с изложба и техническа демонстрация за въздушно спасяване на Дубай Хелишоу 2014 предизвика огромен интерес в медиите в АОЕ на няколко езика и в социалните мрежи.

ДА СЪЗДАДЕМ НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ СПАСИТЕЛЕН ЕКИП

С частни самолети

От Cessna 172 N Skyhawk до Piper Pa-38 Tomahawk

Можете да се възползвате от ноу-хау на най-опитните организации за SAR мисиi и въздушно спасяване с водеща световна компания, базирана в швейцарските Алпи и притежаваща най-голямото мултидисциплинарно портфолио за спасителни операции.

AS532 Cougar НИЕ СМЕ В ЧЕЛНИТЕ РЕДИЦИ НА ЕДНА НОВА ИНДУСТРИЯ, КОЯТО Е РЕШЕНА ДА СЪЗДАДЕ НОВИ НАЧИНИ ЗА СПАСЯВАНЕ, КОЯТО ЩЕ ОТВОРИ НОВА ИНДУСТРИЯ В СВЕТА НА СПАСЯВАНЕТО

С воени хеликоптери

От Ми17 до Еърбъс Кугър

В момента работим върху нови футуристични иновативни концепции за спасителни операции с въздушната авиация. Иван Кристоф е опитен специалист с различните външни закрепвания на Eurocopter AS350, с Eurocopter AS532 Cougar и снимане с вертолети Eurocopter AS365 Dauphin.

With Military Helicopters

С полицейски хеликоптери

От Ми17 до Леонардо 109

Нашият иновативен спасителен фонд може да допринесе за AIR SAR за български и канадски алпинисти по целия свят. Дори и да сме извън критичното време за участие на място, можем да управляваме ситуации дистанционно с финансова и техническа помощ за авиационно спасяване или наблюдение.

With Civilian Helicopters

Със снимачни хеликоптери

С двоен двигател

Тренировки с хеликоптера на Жандармерията Ми 17, Eurocopter AS355 с най-опитния пилот във филмовата индустрия на Канада до Eurocopter AS532 с пилот Ген. Златко Златев и други летателни екипи и хеликоптери на българските ВВС и цивилни компании е невероятно обучение.

With Civilian Helicopters

С граждански хеликоптери

С единичен двигател

От работа с хеликоптери с единични до двойни двигатели, Иван Кристоф намалява риска за спасителните мисии или въздушните операции, като го минимализира с Rescue ONE. Всичко, което поставя живота на спасителите в крайна опасност, може да бъде сведено до минимум чрез екстремни мерки.

With Experimental Helicopters

С експериментални хеликоптери

С единичен двигател

Мисията ни е чрез смели проекти и иновации, да сведем до минимум загубите на живот и да увеличим максимално ефективността. Експерименталната работа в екстремни ситуации е наш подпис. Ето защо успешно оцеляхме с множество каскади с експериментален хеликоптер.

Highrise rescue Nissan truck

С граждански всъдеход

За наземна-въздушна комуникация

Аварийно спасителната 4x4 кола на Иван Кристоф, единствена по рода си в България, е подвижната Mission Control Center за видео конферентна връзка с въздушни спасителни отряди и доставка по земя на специализирана техника.

ONE call that makes it all

Това е най-опростеният модел за спасителна операция, който е лек, самостоятелно ефективен, самофинансиран, самостоятелно обучен и независим Модел, който може да бъде използван в несигурни ситуации с висок риск и опасни места. Въздушни медицински, военни екипажи и спасителни екипи се състоят от много персонал, който може да бъде изложен на крайна опасност. Не е оправдано да бъдат обучени по начина, по който се обучава Иван Кристоф – за екстремни рискове.

INNOVATION  FORUM 

През 2019 година ще организираме подготовката за  Форум за иновации. С подкрепата на сдружение “Спец. отряд за спасяване” в България и с генералната подкрепа на Ivan Kristoff PRroject, подготвяме експедиция Е.В.Е.Р.Е.С.Т. 2020 в Хималаите.

Фокуса ще е как новите технолигии и методологии в сферата на сигурността и спасяването ще се възприемат от по-младото покеление спасители и как те ще се обучават по нов начин.

Подхода на обучение за хората от генераци X, Y и Z е различен. Хора, които са свикнали да обработват и работят аналовови параметри в миналото, ще се запознаят с дигиталната трансформация, която с все по-бързи темпове се развива. Затова разчитаме на новаторкси пофхиоди, като VRи дистанционно  обучение.

 

ДА СЪЗДАДЕМ НАЙ-ЕФЕКТИВНИЯ СПАСИТЕЛЕН ЕКИП

INNOVATION  FORkids

Бихме желали събитието да се реализира под формата на 1 часов Innovation Forum  ONE (събитие с елементи на иновации) с награден фонд за скутери от 10 000 лв. за отбора с най-креативна и приложима идея, и посещение в Брюксел за победителите, осигурено с институционалната подкрепа на Европейската комисия в България.

В рамките на Форума за иновации 2019 студентите ще имат възможността да разработват и презентират сами своите идеи по следните теми:

“Войната по пътищата”
“Спасяване и технологии”

Спасители  ще могат да разработят своите идеи под формата на кратки 15 минутни презентации и демо версии на продукти и услуги.

Каним ви и не пропускайте да участвате, и да предложите своите иновации за България сега!

Bridging the rescue culture through digital audiovisual transformation

Новата амбициозна цел на H.E.A.R.T. е да създаде нов вид спасяване, наречен М.А.Р.С. Създателя на първия доброволчески отряд в модерна България и партньори ще разкрият другата седмица подробности по проекта.

Планът е прост: изграждане на първия Смарт Иновационен и Творчески център (Creative Innovation Lab) за спасителите на бъдещето в България, където ще се работи по проекта за следващите 10 години. До края на 2017г. смятаме да представим нова методология за спасяването с хеликоптер по въздух, до 2018г. да организираме Иновационен Форум и представим нови концепции в спасяването, до края на 2019 да направим необходимите тестове и нововъведения и през 2020 на VR 2020 ще развием напълно нова методология за следващото ниво в спасяването.   Идеята звучи налудничаво, но има много нерешени проблеми в спасяването, където са загинали стотици хора. Иван Кристоф и партньори планират да подготвят проекта  за световни ТВ продукционни компании. Преди няколко години Иван Кристоф обяви програмата M.А.Р.С. в Дубай, чиято цел беше създаване на елитен отряд спасители, които да се справят с височинно спасяване на супер високи сгради. И докато сроковете за тези проекти все още са само планирани и реализацията им зависи си от специализирана техника и сътрудничество с производители на екипировка, България може да се окаже първата, която може да осъществи проекта.

България е сред първите шест в света, които изпращат космонавти в орбитата на Земята и и имат изследвания в тази област. През декември 2018 г Иван Кристоф ще обяви своя план и чертежи да построи Институт за вертикални операции, който ще стартира през 2020 година.

Преди да направят Innovation Center в София, в подножието на Витоша планина, строителите от ново сформирания екип от инвеститори ще създадат имитация на софийския проект в подножието на Рила планина, което ще се нарича M.A.R.S. Innovation Center. Екипът смята да привлече вниманието на специалисти от цял сват с поредния си впечатляващ проект. Обяснението за новата атракция е, че тя се създава с цел подготовка за бъдещите спасители.

Презентацията на проекта ще заеме централно място в Дубайското хелизложение с изложба, конференция  и изтъкнати лектори, сред които и бивш астронавт. Партньори на българската изложба ще бъдат компании от високотехнологичния сектор.

“Персийския залив искаме да играят роля в бъдещето и да отнесат региона до следващото ниво”, казва Маргарита Сергиева, проджект-мениджър в проекта. Населението на ОАЕ е около 9 милиона души, от които само 1.4 милиона са граждани на емирството. “Целта им е да създадат икономика след петрола, основана на знанията и креативността”, казва Маргарита. “Така че е важно да се утвърдим като научен център.  Проектът М.А.Р.С. е чисто научна мисия”, допълва тя.

НАШИЯ ПАРТНЬОР
CASA
Casa
CASA KAKAO
CASA KAKAO
CASA KAKAO
CASA KAKAO
CASA KAKAO
CASA KAKAO

Феновете на CASA KAKAO

Хората зад концепцията за по-здравословна енергийна подкрепа

CASSA kAKAU

Casa Kakau

Енергиен партньор

Ние избрахме Casa Kakau в момента в който си купихме шоколадите. В момента това е единствената българска компания, предлагаща 100% натурален шоколад за пиене (горещ шоколад), направен само от какао на зърна и кафява захар. Последният продукт, който въведохме на пазара в началото на 2017 г., е нов дори на европейския пазар. Той е чай от какаови зърна, подправен с различни натурални съставки.

ivan Kristoff 415

Ivan Kristoff

Тест-пилот

От раждането си Иван Кристоф е живял във враждебна ситуация и в тежка среда. Дете на половината комунистическо/капиталистическо семейство, той е израснал по време на комунистическия режим в България, докато не заминава при своите роднини и дисиденти в Торонто, Канада. Там той става №1 – първият човек на планетата, който работи на върха на най-високата структура в света.

Представяне на концепцията – Rescue.One – Спасителя на бъдещето с дискусионен панел за обучение в безопасните методи за работа на височинно въжени операции с използване на лични предпазни средства срещу падане от височина и симулация на тренировка на вертолетна подвеска за въздушни спасителни операции.

1. Предназначение

Този курс за безопасна въздушна височинна работа е предназначен най-вече за доброволци спасители, които ще ползват наш кран и тренират в различни симулации за работа, както на супер високи мачти (на базата на нашия опит на най-високата Antena Mast) и други съоръжения в телекомуникациите, които ще инсталираме в експерименталната База за спасителя на бъдещето.
Всички, които желаят да доброволци спасители в Спец. отряда за спасяване.

2. Цел на обучението

Запознаване с концепцията Rescue.One в реална работна обстановка.
Придобиване на необходимите знания и умения за работа с нови технологи за мониторинг на мисии за Търсене и спасяване на хора по земя, вода и въздух, както и работа в екстремални обстановки на височина.

3. Продължителност на представянето в реално време

Два модула в рамките на Златния медицински час

4. Брой участници за вертикални и въздушни операции

Максимален  – 3 души на топловъздушния балон
Без ограничения – на по вертикала и хоризонтала на крана.

5. Оборудване и екипировка

Иван Кристоф осигурява средства за лична безопасност, както и  необходимите технологии.
Съветваме участниците да бъдат подходящо облечени за височинно -въздишни актробатични приключения.

6. Време и място на провеждане:

София

  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
  • bridge-browser-top
    Phone