About This Project

WHERE NO ONE HAS GONE BEFORE In 1991, Ivan Kristoff initiated the most comprehensive aerial and high rise rope-work services in Canada. In 1993, he found EIGER Rope Access Work Inc. Five years later, the Toronto Newspaper named him the Canadian Spiderman. Ten years later, he became the first person to step on the unreachable places of the tallest tower in the world. He reached heights   that others have never dared to go…

His reputation is built over the years by completing some of the most challenging rope access projects in high-rise environment. One of them is the first exterior repair at 1725′ during winter extreme conditions and winds above 60km/h. Some of his innovative projects include:

Там където никой не е стъпвал
През 1991, Иван Кристоф стартира най-авангардните въздушни и височинни въжедостъпни дейности в Канада. През 1993, той създаде компанията EIGER Rope Access Work Inc. Пет години по-късно, the Toronto Newspaper го нарече Canadian Spiderman. Десет години по-късно, той бе първия човек, който съпи на недостъпните до тогава места на най-високата сграда в света. Той покори места, до които никой друг не е стъпвал…

Неговата репутация е изградена с извършването на едни от най-голямите предизвикателства във височинното строителство. Едно от тях е първата спешна ремотна дейност на височина над 1725фута, по време на екстремални зимни условия и ветрове над 60km/h. Част от неговите инновативни проекти включват: