Нашият подход за трениране в крайно рискови операции и екстремни спортове

ФитнесЛаб е програма, насочена към изграждане на основни компетенции на тренировъчни екипи, свързани с мобилността на екстремни спасители, привличане и запазване на талант и администриране на професилналните и доброволчески взаимо отношения. Програмата ни ще се фокусира върху предизвикателствата пред треньорите в областта на екстремните спортове, законови норми и морални принципи в спасяването, социалното осигуряване, изчисленията в рисковите операции, правото и бизнес процедури в контекста на глобалните тенденции в управлението на екстремни спасителни операжции ресурси и бързо променящата се рискова среда, за която е нужна и специална фитнес подготовка.

За целите на тази програма ще се използват Case studies  на реални случаи от практиката и ще има симулации тестове на издържливост в реални ситуации.

ЕКСТРЕМЕН ФИТНЕС

 
ФИЗИЧЕСКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ0%
ПСИХИЧЕСКА ИЗДЪРЖЛИВОСТ0%
УСПЕШНИ МИСИИ0%

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ХРАНИ ЗА ЕКСТРЕМЕН ФИТНЕС

ОПТИМАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ЕКСТРЕМНО КОЛОЕЗДЕНЕ

 

ЕКСТРЕМНО ТРЕНИРАНЕ

 
HIGH ANGLE0%
HIGH RISE0%
HIGH ALTITUDE0%
HIGH ADRENALIN0%

ЕКСТРЕМЕН ОПИТ