IN THE GOLDEN MEDICAL HOUR

of the 24 Hours Air Forum

С наземни тренировки около пистата, която изберем.

Идеята да създадем:

24 часа | 24 Hours of A.I.R. Forum

Както се вижда във видеото от 24 Hours of Le Mans, можем да направим невероятно събитие на летателна писта, в което да подредим авто и мото транспортната  техника на сдружение “Специализиран отряд за спасяване” и тази на съмишленици и партньори.

As seen in the video from the 24 Hours of Le Mans, we can make an amazing airstrip event where we can arrange the auto and motorcycle transport equipment of the Specialized Rescue Squad association and that of а like-minded people and partners.

I made several test flights with the Nissan GT-R supercar at 300 km/h, as well as with a motor hang glider and an airplane. For more information: 11-11

МИСИЯТА ВЪЗМОЖНА

Подготвямe за 05.12.22 тестове на писти за наземно каране и въздушно Търсене и спасяване едновременно на една или две паралелни писти, на които ще има спортно каране, за специализирано обучение за спешно реагиране по земя и въздух, с дистанционно обучение, което ще се излъчва на живо в социалните мрежи и тези на акредитираните медии.

С екип от приятели, Деспин Митрев, Цецо Пастора и Николай Калайждиев,  направихме няколко тестови полета със супер колата Нисан GT-R с 300км/ч,  както и с мото делтапланер и самолет. За повече инфромация: 11-11

MISSION POSSIBLE

We are preparing for 05.12.22 tests of ground driving and air Search and rescue tracks simultaneously on one or two parallel tracks, on which there will be sport driving, for specialized ground and air emergency response training, with remote training that will be broadcast live on social networks and those of accredited media.

Основен елемент на това събитие ще бъде тестването на нов вид комуникации и предаване на живо от въздуха, което може да се ползва при Търсене и спасяване

A key element of this event will be the testing of a new type of communications and live broadcast from the air that can be used in Search and Rescue.

CP24 TV in Toronto: A Case study how to communicate on LIVE TV in remote areas and up in the air

Вече направихме първите тестове на технологиите 3G и 4G от борда на летящ хеликоптер в България и сега ще се радваме да направим и първия тест на 5G във въздуха.

We have already done the first tests of 3G and 4G technologies on board a flying helicopter in Bulgaria, and now we will be happy to do the first test of 5G in the air.

S.O.S. International

An innovative approach for volunteer SAR operations across the world. 

Expertise and empathy are the hallmarks of our assistance.

SOFIA AIR FORUM

С  летателния екипна “Спец. отряд за спасяване“, имаме  идеята да се направи първия СОФИЯ AIR ФОРУМ, с който София може да стане регионален лидер в областта на спешното и ефективното реагиране на Търсене и спасяване при наземни, водни и авиационни произшествия. Целта е да покажем иновации в авиацията на живо с международни организации и медии. Въпреки краткия срок, можем да направим уникално представяне на идеята на Живо на терен, във въздуха и в онлайн пространството на 5-ти декември, 2020г.

S.O.S. International

Иновативен подход за доброволческо Търсене и спасяване по целия свят.

Експертизата и съпричастността са отличителните белези на нашата помощ.