Иноваторския екип

СЪЗДАВАНЕ НА СУПЕР СПЕШНА ПОМОЩ ЗА ВЪЗДУШНО СПАСЯВАНЕ

Концепция за Първата независима и нeдържавна спасителна служба със задачата да поддържа безопасността и сигурността на всички хора

Новото 20, новото предизвикателство COVID и „новото нормално“, не ни спря стремежа за развитие на доброволчеството в една друга насока, за която не се работи ефективно – ефективна спешна помощ по земя и въздух.

Ако правителството, неправителствените организации и частния бизнес дори работеха обединено и ефективно, то до сега щяхме да имаме супер спешна помощ по земя и въздух, крайна необходима за справяне с кризата при транспорт на заразени хора и ефективно менажиране на критичните ситуации около пандемията. Защото в менажирането на риска при транспорта на хора, които имат нужда от спешна помощ, не опира само до наличието на транспортни наземни и летателни средства, но и от цялата екосистема, технологии, програмиране и обучение на персонал за спешно реагиране.

Затова в страната, където „всички разбират от всичко“, една група от нахъсани и отговорни хора, се събираме в ограничен състав и на определени места (летателни писти и площадки) и работим по идеята за чиста, некомерсиална и положителна за обществото концепция за доброволци-спасители, които да отреагират на труднодостъпни места, по земя-вода-въздух. За тази цел ползваме собствени наземни и летателни транспортни средства, комуникационни системи и ресурси, без да обременяваме държавата и търсим начини да бъдем максимално полезни на обществото, като в същото време поемаме всички рискове за трениране в крайно рискова среда, но го правим максимално безопасно.

Внимателно подбираме хората с които работим, защото последното нещо, което можем да направим е да се поставим с ситуацията ние да сме жертви и да обременим крайно натоварената система на лечение у нас.

Extreme352xbw.jpg

Ivan Kristoff

SAR Tech
Sea352xbw.jpg

ProjectExtreme

Extreme Projects
AIR352xbw.jpg

SOS

Special Operation Servicess
LAND352xbw.jpg

Spiderman

Spiderman.Academy
Нашата цел е да се обединим и да спасяваме човешки живот по земя, вода и въздух.

Каним всеки, който има желание да се включи в Инициативата за възстановяване на въздушното спасяване в България, да ни пише. Вече създаваме екипи за спасяване по вода, земя и въздух. Според летателните часове и подготовка на хора, ще има Спец. отряд за спасяване

Доброволци-спасители във въздуха

Сега, в предвид на развиващите се събития, праввим пълна реорганизация на идеята за Спец. отряд за спасяване и ни трябват доброволци за 7/24 Търсене и спасяване, с приоритет на района около област София. Тъй като имаме специфичен подбор за действащи специалисти за операции по вода-земя-въздух, на първо време търсим хора с опит в създаването на ефективна кампания за набиране на доброволци по основните четири пера, които включват и комуникациите. По приоритет те са ИТ и програмиране на WordPress платформата.

 

Всеки е добре дошъл и според възможностите си, силните си страни, ентусиазма си и това, което му е п о сърце и го интересува е добре дошъл в екипа, тренироките и проектите ни. Затова и споделяме информацията на sos.forbulgaria.com

 

Ние сме повече фокусирани към специализираното спасяване и недиректно в подпомагането в кампанията за доброволчество, защото по последната информация, която имахме, Столична община има недостиг на хора за доброволци.

 

Скоро ще опишем различните възможности, тъй като има и крайно рискови дейноси и обучения.  За нас е важно да знаем какво е желанието на желаещите да се включат в екипа, за да им предоставим най-добре възможбностите да се развият в насоката, която имаме като мисия. Да знаем кое с кое Ви влече в тази инциатива и къде смятате Ви е силата.

 

С Деспин Митрев и Цеци Пастора от VerticalDimension.com:

 

ЦВЕТАН ЦОЛОВ

Пилот на пара и делтапланер

ДЕСПИН МИТРЕВ

Пилот на мото делтапланер

Габриел Киркориян

Пилот на хеликоптер

Иван Кристоф

Пилот на парапланер и дрон.

Владимир Вълчанов

Въздушен видео мониторинг за Търсене и спасяване

Play Video

THE PEOPLE’S

RESCUE TEAM

Промяна в системата. Ново начало

Разполагаме само със собствени ресурси, разчитаме само на себе си и имаме пълна автономност.

Всичката наземна техника, на Спец. отряда за спасяване ползваме е наша и на наш терен строим 5 етажна сграда,  в която ще се помещава цялата ни спасителна техника, обучителни зали, Център за обучение, Творческа работилница и ще служи за Домът на Спасителя на бъдещето.

В момента изграждаме и правим вътрешния дизайн на помещенията и гаражите за Първата изцяло доброволческа спасителна служба по земя-вода-въздух в България. Затова сме по-ефективни и римоделираме модела за доброволец-спасител. като самостоятелна единица.