Кампанията може да мине в партньорство с български правителствени и частни организации и международно учение/демонстрация...