Първият студентски екип извършващ аеро акробатични демонстрации Клуб ЕКСТРИЙМ към СС на НБУ набира желаещи да...