Маргарита Сергиева: Големите в бизнеса носят голяма отговорност към обществото Анелия Бъклова, снимки Юлиян Донов и личен...