• Dubai HeliShow Julia
  • Dubai Helishow Gril
  • Dubai HeliShow
  • Ve

About This Project

Filming for TV ChannelWorld’s First Female Forum and Flight of Innovation

We are organizing a new forum for the New Generation of female rescuers, where government officials, industry leaders, experts and volunteers share ideas, explore technologies and join forces to shape growth. Through strong global partnerships with leading institutions, we aim to increase our capacity to address the challenges in Sea-Extreme-Air-Land rescue at any depths and heights and create new opportunities for emergency responders to benefit from a battle-proven learning experience and mindset for the safer future.

Екстремно каране WOMEN FOR SAFETY AND RESCUE INITIATIVES  

The M.A.R.S. project combines a series of initiative with the abbreviation that is a symbol for the modern quest for the evolution of technology. It can bring us closer to achieving the new goal and challenge for mankind – MARS. But before reaching out the stars and other planets, we are humble and work step by step, at our pace towards making a better future for safety and rescue. Our main focus is the development of a Mid Air Rescue System (M.A.R.S.) and we are happy to announce our new approach towards achieving success. In the vertical and aerial world, dominated by the male and testosterone , we look towards the power, wisdom, knowledge  and creativity that brave and smart women can bring on the table and solve problems and overcome challenges. We embrace this opportunity, support in any way possible and will share with you our experience with the female side of the safety and rescue world.

 

fortis Nautilisu

M.A.R.S.

На пътя, свят доминиран от мъжа и тестостерона, гледаме към силата, мъдростта, знанието и креативността, с които смелите и умни жени могат да допринесат, да решат проблемите и да преодолеят предизвикателствата. Ние прегръщаме тази възможност, подкрепяме я по всякакъв възможен начин и ще споделяме с вас нашия опит с женската страна на света за безопасност и спасяване. Една от идеите ни е да направим първо поредица от кампании, които ще допринесат за популяризирането на тази инициатива. Като първи пример, споделяме идеята на г-жа Маргарита Сергиева: “Държавата трябва да има ясна стратегия в борбата с безумната война по пътищата. В Швейцария, например, най-използван е железопътния транспорт – сигурен, бърз, удобен и луксозен. Да се постави това като приоритет и за България – стига крали и мъчили това БДЖ! При едни модерни железници, ще падне почти целия автобусен междуградски транспорт (той очевадно не е сигурен) и много от нас ще предпочитат да пътуват из страната с модерни влакове, където да пийнат кафе с таблет или списание в ръка, вместо да шофират, без да знаят кой малоумник ще им налети на някой завой. Мен, за една година, стари и най-вероятно неизправни автомобили ме удрят два пъти лошо. Старите коли да се изхвърлят от големите градове и пътищата на страната, за да спрем да дишаме мръсотията, която бълват и да се стимулира ползването на градския и междуградски транспорт. Не може всяко семейсто да е с по 2-3 коли на по 15 години! Такъв ни бил стандарта?! Целият развит свят се придвижва на колела, пък стандарта им е висок. Ясна държавна стратегия и строги правила и този кошмар ще приключи! Жалко за прекъснатите днес животи!”