Изградете уменията си, намерете екипа, спаси мисията

Workshop

МИСИЯ ВЪЗМОЖНА: ВГРАДЕНИ ЕКСТРЕМНИ ЖУРНАЛИСТИ

THE XTREAM WORKSHOP

This free outdoor training event lets you experience extreme sports in the air and on the ground with an exciting, challenge-packed one hour of adventure. The mission is to create XTREAM– World’s First Embedded Extreme Journalists. Only the bravest minds, and the most advanced equipment can help these people to advance the new generation of journalist who can be better prepared for covering news in extreme situations, harsh environment and crisis management.

Will you answer the call? Sign up, and save the mission with Ivan Kristoff.

Леново png

РАБОТИЛНИЦА XTREAM ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ

Това безплатно събитие за обучение на открито ви позволява да изживеете екстремни спортове във въздуха и на земята с вълнуващ, пълен с предизвикателства един час приключения. Мисията е да се създаде XTREAM – първите вградени екстремни журналисти в света. Само най-смелите умове и най-модерното оборудване могат да помогнат на тези хора да развият новото поколение журналисти, които могат да бъдат по-добре подготвени за отразяване на новини в екстремни ситуации, сурова среда и управление на кризи.

Ще отговориш ли на обаждането? Регистрирайте се и запазете мисията с Иван Кристоф.

ЛЕНОВО

SOS.FORBULGARIA.COM 

SOS.SHOWCASE OF TRUE INNOVATION WITH LENOVO X1 FOLD  – THE WORLD’S LARGEST FIRST FOLDING COMPUTER

LENOVO.FORBULGARIA

SOS.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИСТИНСКА ИНОВАЦИЯ С ПЪРВИЯ СГЪВАЕМ КОМПЮТЪР В СВЕТА

ЛЕНОВО SHOWCASE OF TRUE INNOVATION WITH LENOVO X1 FOLD

MISSION POSSIBLE: FOR EXTREME ROPE ACCESS TECHS AND EMBEDED JOURNALISTS

We will be filming the innovation of the aerial rope access in extreme situations, so if you like to participate in this exciting opportunity, there is a special seat in the helicopter for any highly experienced high altitude rope access technician. Everybody, who would like to share his challenges and solutions for the extension of rope access in the domain of extreme operations in the air, is welcome to contact us and we will arrange you to present them on the global scale:)

AGENDA

DAY 1: 15 JUNE/ WORKSHOP OUTDOOR STAGE

Breakfast in the air, rope access and creating art in the air with Lenovo ThinkPad X1 Fold

Ivan Kristoff, Founder, Highrise Emergency Aerial Response Team (H.E.A.R.T.) in Canada, will introduce you to the art of vertical and aerial operations with the World’s First folding computer

Introduction to Mobile Mission Control Center for SAR (Search and Rescue) missions

Ivan Kristoff, Founder, Special Operations Squad (S.O.S.) in Bulgaria,  will introduce you to the exciting world of art of “creating the Rescuer of the Future” initiative

Упражнение 1: Закуска въ въздуха, височиннос въжени операции и създаване на изкуство с Lenovo ThinkPad X1 Fold

Иван Кристоф, основател на Highrise Emergency Aerial Response Team (H.E.A.R.T.) в Канада, ще ви запознае с изкуството на вертикалните и въздушни операции с първия в света сгъваем компютър

Упражнение 2: Въведение в мобилния център за контрол на мисии за мисии SAR (Търсене и спасяване)

Иван Кристоф, основател на Отряда за специални операции (S.O.S.) в България,  ще ви въведе във вълнуващия свят на изкуството на инициативата „Създаване на Спасителя на бъдещето“

Упражнение 3: Организиране на мото-въздушен репортаж за екстремни вградени журналисти

Има ли тук мотористи, фенове на дроновете, или на идеята да направим едно мото-въздушно заснемане на паркинга на Интер Експо Център, който да заснемем с цяла въздушна флотилия от спортни дронове? През 2008г., там направих техно демо с мотор и АТВ, но вече дроновете промениха света…
 
Имам удоволствието да Ви поканя на първото в България и на Балканите Интер Дрон Експо, където ще разполагаме с вас близо 160 кв.м, за да представя идеята ми за “Спасителя на бъдещето”. IVAN KRISTOFF EXHIBITION ще бъде изпълнено с много адреналин и летящи дрончета, летящи кафета и шоколади.
Ще се радвам да се съберем мотористи и да организираме Първия по рода си мото-въздушен парад в Чест на падналите герои-спасителите, жертвали живота си, за да спасяват.
В 14:00часа, в ЗАЛА 2, на Интер Експо Центъра ще представя форума HEMS.FORBULGARIA.COM, в който ще споделя опита си от първите тествания с дронове за Търсене и спасяване в градски и планински условия в България. Те бяха направени на терена на двата строежа на Дома на Спасителя на бъдещето, в подножията на двете планини където са построени, с възможност да се изгради наблизо хелипад за HEMS и SOS операции по Търсене и спасяване.