VR

When I first saw the Earth from the Top of the urban world in 2004, on top of the Antenna Mat of the CN Tower, I experienced something called the “overview effect”. Up there, I realized that I achieved the pinnacle of rope access and its near future development and realize that the new challenges for me will be to aim higher, into the aerial rope access. When I experienced this unique moment, my first thoughts were for a better world in vertical and aerial rescue. Now, with the new technology in VR, I think how the virtual can change and improve the real world..


Когато за първи път видях Земята от върха на градския свят през 2004 г., на върха на антенната мачта на кулата CN, изпитах нещо, наречено „ефект на преглед“. Там горе разбрах, че постигнах върха на въжения достъп и неговото близко бъдещо развитие и осъзнах, че новите предизвикателства за мен ще бъдат да се стремя по-високо, към въздушния въжен достъп. Когато преживях този уникален момент, първите ми мисли бяха за един по-добър свят във вертикалното и въздушно спасяване. Сега, с новата технология във VR, мисля как виртуалното може да промени и подобри реалния свят.