Присъединете се към VR екипа | Join the VR Team

Ако се интересувате да бъдете лектор на Форума на VR, уведомете ни за вашите иновации

Запознайте се с лидерите, които могат да превърнат тази идея в реалност

Скоро ще ви запознаем с нашите специални гости и лектори

Extreme Aerial Rescue

Иван Кристоф е на мисия да създаде нов екип за спасяване на въжета на супер високи сгради. Той организира иновационен VR форум, където всички доброволци и професионални спасители могат да представят своите визии за бъдещето на спасяването. Проектът може да бъде документиран в нова невероятна телевизионна серия.

square600president

С генерал Румен Радев

Президент на България
square600boiko

С генерал Бойко Борисов

Премиер-министър на България
600×600 Berluskoni

Със Силвио Берлускони

Бивш Премиер-министър на Италия
600×600 GenZlatev710

Ген. Златко Златев

КОМАНДАР НА ВЪЗДУШНАТА БАЗА 16 И 24 (2010)
600x600WR

Ген. Спас Спасов

КОМАНДАР НА ТАКТИЧНАТА АВИАЦИЯ
600×600 World Record Rappell

Ген. Михо Михов

Командир на въздушните сили на България
Вижте екипа за поддръжка, който прави невъзможното възможно

Meet the leaders who can transform this idea into a reality

Soon we will introduce you to our Special Guests and Speakers

Ivan Kristoff Bulgarian Air Force pilot's uniform

Ivan Kristoff is on a mission to create a new team for rope rescue on super high rises. He is organizing an Innovation VR Forum where all volunteer and professional rescuers can present their visions for the future of rescue. The project can be documented in a new amazing TV Series.

400×514 President Ivan

With Gen. Rumen Radev

PRESIDENT OF BULGARIA
400×514 BoikOiVAN

With Gen. Boiko Borisov

PRIME MINISTER OF BULGARIA
400x514berluskoni

With Silvio Berluskoni

EX PRIME MINISTER OF ITALY
GenZlatko ZLatev

Gen. Zlatko ZLatev

EX COMMANDER OF AIR BASE 16 AND 24
400×514 Spas

Gen. Spas Spasov

EX COMMANDER OF TACTICAL AVIATION
400x514mIHOV

Gen. Miho Mihov

EX COMMANDER OF BULGARIAN AIR FORCES
See the support team that makes the impossible possible