Protected: РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ БЕДСТВИЯ, ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ

„Идеята на Иван Кристоф е изключително интересна, съвременна и актуална… За тази цел е необходимо провеждане на международен форум за аварийно-спасителни дейности, за популяризиране на идеята и споделяне на световния опит с най-добрите специалисти и да провокираме тази инициатива за отсяване на най-доброто, което да бъде тествано в реални условия и да издържи теста на времето…“ - Генерал майор Златко Златев

— Protected: РЕШЕНИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ ТЕЖКИ БЕДСТВИЯ, ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ

This content is password protected. To view it please enter your password below: