Световния ден по безопасност и здраве при работа (SafeDay)

           Уважаемa г-жо Иванова,

 

Преди всичко благодаря за отделеното време и както обещах, днес, когато отбелязваме Световния ден по безопасност и здраве при работа (SafeDay), Ви изпращам писмото си до Министър Сачева.

В контекста на темата, с която Ви запознах, бих желал да разбера интереса Ви от провеждането на серия от специални онлайн (SafeDays) събития, по време на които ще представим по иновативен начин света на екстремното. С помощта на съвременните технологии за мониторинг и заснемане отвисоко, може да се демонстрира един оригинален подход за управление на критични ситуации в трудови условия по земя, вода и въздух. Това би имало висока образователна стойност за трудещите се и би придало добавена стойност на социалната политика на България. В допълнение, това ще е нов подход за обучение със занимателен характер на работници и служители, т.нар. edutainment, който ще допринесе за повишаването на сигурността им в крайно рискови дейности.

Бих искал да споделя с Вас, че бях поканен от една американска и две британски ТВ компании, които изявиха желание да заснемат с мен пилотни епизоди за световните ТВ мрежи, с които работят и по-специално: National Geograhic TV, Discovery Channel, History Channel и др. Проекти от такъв характер обикновено се реализират успешно в чужбина, но аз като българин, държа да го осъществя тук с помощта на български екип от професионалисти. Обърнах се към Вас с надеждата да постигнем именно това – заснемане на висококачествени кадри и инициативи, които да покорят световните ТВ мрежи – Това би било уникална реклама за България, която няма финансов еквивалент.

Заедно можем да направим страната ни по-защитена в четирите измерения на сигурността – земя, вода, въздух и космос (сателитни навигационни системи). За тази цел създавам оригинална он-лайн платформа и бих се радвал да направим полет или дистанционен мониторинг на такъв, в който с Вас можем да представим на живо една новаторска, модерна и крайно необходима инициатива.

Вече съм летял с ултралеката, леката, гражданската и военната авиация и имам много кадри, които да се ползват за една авангардна кампания в подкрепа на обученията за трудещите се в България. При нов полет на изгрев или залез ще предаваме на живо невероятни кадри от високо с 360º панорама за медията Ви. Специално за полета ще покажем първите по рода си технологии във въздуха. За реализирането на тази идея съм предвидил мои инвестиции, в размер на над $100,000 в рекламни ресурси.

Моля да приемете поканата ми за среща, която предвид извънредната обстановка, би могла да се проведи и онлайн, за да Ви запозная подробно с Инвестиционния си проект, План-проекта и идеята.

 

 

27 април,  2020г.               С уважение:    
                                                                          Иван Кристоф,

                                                                         Сдружение „Спец. отряд за спасяване“

 

 

ivan.bg | ivankristoff.com | forbulgaria.com | aerialrescue.com, GSM: 0888 635 332, емейл: ivankristoff@live.com