Ride Safe, Ride Garelli Scooter

Ivan Kristoff presents the “Ride Safe” campaign for emergency response safety on PROBG  TV News
August 8, 2010

Showcase of  proper motorcycle and scooter safety/protective equipment that can be worn over the casual NIKE Dry-Fit outfit and a tactical wrist watch designed for extreme moto sports. The video shooting took place around the Eiger Emergency Response Centre in Sofia, Bulgaria.

TV Anchor: “During the warm days of the year bikes and scooters are becoming a preferred vehicle for urban traveling . Unfortunately, however, here incidents are frequent.  How to reduce risk of injury when driving a moped? Listen to the advice of an expert in the field of extreme sports.”

Reporter Stefan Kolev:“Here you’ll see it if you’ve decided to ride a motorcycle (showing the high speed on the motorcycles speedometer). Often, however, even those who make compromise with safety at the expense of convenience. How dangerous can that be? We asked the opinion of an expert in the field of extreme sports.

Ivan Kristoff: ‘As you can see, this is not the most appropriate way to ride a scooter. It is convenient, because this is a perforated jersey, it’s all bunk, nice and warm . .. (Ivan shows NIKE jersey and pants with NIKE Dry-Fit material). But it is not appropriate for the rain, and especially in urban environment. This is an example for anyone to wear.. When it comes to safety and security, it will cost you much more to “repair” yourself than the equipment itself. ”

Reporter Stefan Kolev: “It is recommended that anyone who rides a scooter or motorcycle to wear a helmet, gloves, elbow protectors, and Kevlar for the shoulders, elbows and feet. Equipment will come around 1000 BG lv.

‘With motorcycle accidents it is about 95-98%. Half of these injuries are associated with fractures of limbs and somewhere around 40% have injuries on the head and body. But those injuries that are head and body, they are deadly. ‘- Says Prof. Tsekov.

And if do not want to get into the statistics of Prof. Tsekov and his colleagues drive carefully and think for your wellness and for others on the road. At least while in Bulgaria there are not built tracks where high speed lovers will pour adrenaline without endangering the lives of anyone.”

Карайте скутери Garelli с безопасна скорост

Екипа ни  представя инициативата “Безопасна скорост” по ПРО БГ ТВ. Мотопеди Гарели са предназначени за безопасна скорост и развиват до 80 км/ч. Желаещите да увеличат скоростта им, могат да ги увеличат до почти двойна скорост след като придобият необходимите умения да владеят мотопеда Garelli.  За повече мощност и тунинговане на скутери Гарели, ни потърсете.

ПРО БГ ТВ – Новините
8 август, 2010

Място на репортажа: „Шоурум на скутери GARELLI”

“През топлите дни на годината моторите и скутерите се превръщат в предпочитано превозно средство за градски условия. За съжаление обаче и тук инцидентите  са често явление. Как да намалим риск от контузии когато караме мотопед? Чуйте съвет на експерт в сферата на екстремните спортове…

Ето това ще виждате, ако сте решили да се качите на мотор (показва висока скорост на скоростомера на мотора). Често, обаче, дори и тези, които го карат правят компромис със сигурността за сметка на удобството. Колко опасно може да бъде това?  Потърсихме мнението на експерт в осферата на екстремните спортове.

‘Както видяхте, това не е най-подходящия начин за каране на скутер. Той е удобен,  защото това е перфорирана фанелка, всичко е разтегаемо, лекичко, топло е… (показва NIKE фанелката си и панталини от материята Dry-Fit). Но още повече в този дъжд е редно, особенно в градски условия, това е нашия пример за всеки да се облече. Когато става въпрос за сигурност и безопасност, много повече ще ти струва възстановяването, отколкото самата екипировка.’ –  казва Иван Кристоф.

Препоръчително е всеки който кара скутер или мотор да носи каска, ръкавици и предпазители от кевлар за рамене, лакти колене и крака. Екипировката ще ви излезе около 1000лв. Самата екипировка ви дава шанс да се измъкнете с по-малко травми. А те не са за пренебрегване. Според лекарите, травмите с мотори или скутери са много опасни.

‘При мотоциклета е около 95-98%. Половината от тези травми са свързани със счупвания на  крайници и някъде около 40% има травми по главата и по трупа.  Но тези травми, които са по главата и по трупа, те са и смъртоносни. ‘ – казва доц. Цеков.

И ако искате да не попаднете в статистиката на доц. Цеков и колегите му,  карайте внимателно и мислете за себе си и за другите на пътя. Поне докато в България бъдат изградени още писти, където любителите на  бързите скорости ще изливат адреналина си , без да застрашават живота на никого.”

Репортер: Стефан Колев
Оператори: Н. Куманов, Kрасимир Първанов