Brand Identity and Brand Enhancement

Guerrilla Marketing and Brand Enhancement

A BRAND PORTRAIT THAT REFLECTS WHO YOU ARE AND WHAT YOU VALUE

WHO WE HELP
How you’ve built your brand affects all aspects of your life, and presents distinct opportunities. Our deliberate approach to comprehensive brand management carefully considers who you are, and what you value. Our Personal Brand Management’s services are intended for profesionals and individuals with over $1 million in investable assets.

Showcasing products and services in situations and visuals that grab the attention
Ivan Kristoff and his creative team are offering the following services that can build a deeper more comprehensive brand portrait that captures the real you:

Brand Enhancement
We connect personal and epic brands to forge a partnership that sets new trends. Our strategy is to visually and verbally educate potential consumers. Ivan Kristoff’s team  combines a strategic process with creative resources to create  Brand Awareness Enhancement, Love Branding and enhance the trade mark awareness of clients. The aim is to achieve that with unique images from attractive places.

Marketing
Creating of Case Studies; Product Placement in  the media, short films and musical clips; Organizing and Participation in Trade Shows, Special Events, Extreme Events and Air Shows; Strategic Partnerships, Go-To-Market Execution, Emerging Media, Branded Events (concept to execution), Advertising on tall structures, Guerrilla marketing.

Creative Work
Films & TV work, Art Direction, Emerging Media, Production, Photography, Product oriented imagery, Posters, Web Design, Print and Interactive Design.

Communications
Public Relations, Top Media Contacts, Copy-writing, Press Releases, Media Planning and Targeted Product.

Presentations
We organize press conferences, seminars and workshops. Aside from his corporate work, Ivan Kristoff offers his consulting and project management services, speaks at corporations, banks, before staffs and managers on the following topics: risk, motivation, leadership, risk management.

NBUoffroad

Емоционално преживяване с продукти на партньори

Клуб EXTREME експериментира с развиването на концепция за създаване на отбори, носещи имената на партньорите си. С развиването на нов вид рекламна кампания, творческия екип и участниците в този процес ще тестват нов подход за разпространение на вирусен маркетинг в социалните мрежи. Списанието на клуба, X-Treme ще показва част от дейността на клуба на интересни и атрактивни места. Ще запознаем читателите с как ползват продуктите на партньорите си по възможно най-уникален и иновативен метод и съвременен подход към ПР-а.

Основната идея е да се експериментира с нов вид маркетинг – Experiential Marketing. В процеса на обмисляне, Иван Кристоф, автор на този вид реклама решава освен комерсиалните цели на рекламата, да включи обществено полезното, образователното, развлекателното и криейтивното в този проект. Тя не само трябва да продава, както гласи традицията, но и да има ROI – възвръщаeмост на инвестицията.

Със заснемането на професионална фото и видео снимачна техника, която показва биометрични данни и телеметрия в реално време, екипа на Клуб Екстрийм ще покаже, визуално атрактивен и семеотичен подход за привличане на интереса на нови фенове.

Тази реклама, която се съдържа във всички страници на списанието, обхваща повечето аспекти и похвати от рекламния бизнес. Тя е:

• Информационна

• Мотивационна

• Образователна

• Възпитателна

В публичното пространство, записана в блогове на клуба, промотиране чрез препратки във Фейсбук, отпечатване на плакати, промотирани в НБУ, култови клубове и други публични места, тази реклама ще мине през няколко етапа на развитие с различни цели:

• Въвеждаща

• Подържаща

• Напомняща

• Да възбуди интереса към продуктите на партньорите

За тази цел се стремим да изградим положителна емоция с предстоящите събития и използваме известни личности, които имат голямо влияние.

Club EXTREME

facebook.com/ProjectExtreme