Какво означава логото на търговската ни марка?

Тук ще споделим какво имахме в предвид когато създадохме логото си. Логотиповете носят повече информация, отколкото очакваме и знаем. Всяка черта, дебелината и цветовете играят крайно важна роля.

LogoivanSquare@140Много хора са склонни да мислят, че логото ИВАН идва от името на автора му и компанията Ivan Kristoff Coummunications Inc. В действителност всяка една буквата е инициал на няколко наименования на концепции, които ще се развият в бъдещето, като например Институт за Височинни оперАции и спасяване, Иновативно Видео Авио Наблюдение. Подобни са и английските съкращения, като IVAN – Institute for Vertical Access operatioNs и International Vertical Access Network. 

eigerИмето на известната в Северна Америка компания за височинно въжени операции се образувало от имената на създателя им Иван Кристоф. Логото се е променяло нееднократно, след като компанията Eiger Rope Access Work Inc. се ребрандира на Ivan Kristoff, но винаги е включвало в себе си трите елемента – двете имена и символа на обърнатия с главата спускач на въже – чернобяла стерилизирана фигура на самия автор.  В някои експериментални вариации, е добавено и линията .COMMUNICATION или само .COM, за да се упомене и уеб страницата на компанията.

logo_blackВъпреки че е рядко явление, понякога скритият смисъл може да е случайно съвпадение. Гергана Йорданова, дизайнерът, оформила логото ма IVAN обяснява: “четирите букви от логото на представляват вълна, символизираща аналоговия сигнал, а двете I и О (от krIstOff) напомнят 1 и 0 — символ на цифровия сигнал.”

DRIVEN-FROM-THE-HEIGHTS_Page_1На пръв поглед логото не крие нищо необичайно, но то помага да се разкрие философията на бранда. Черната символика на спускач на въже (лого силует – с главата надолу е “запазената марка” на Иван Кристоф по време на технически демонстрации и специални събития, която го отличава от другите.

nasa-worm-logotypeВ основата на регистрираната в българското Патентно ведомство търговска марка IVAN KRISTOFF, основния елемент, който няма да се промени е ядрото на логото IVAN. To e съобразено с модерната тенденция за опростяване на лого и дизайн, проповядвана от Стийв Джобс и дизайнери на уеб страници, както и поуката от историята и еволюцията на логото на НАСА. Инсигнията на кръглото лого на НАСА се нарича “кръглото кюфте” през 1975 година, когато те решават да създадат ново модерно лого. Тогава Ричард Дан и Брус Блакбърн са били наети да заменят усложненото лого с по-изчистено, в което дори пресичащата линия на буквата А е премахната.

Дан помни, когато администратора на НАСА, д-р Джеймс Флетчер и заместник администратора д-р Джордж Лое са имали следния диспут:

Fletcher: “I’m simply not comfortable with those letters, something is missing.”
Low: “Well, yes, the cross stroke is gone from the letter A.”
Fletcher: “Yes, and that bothers me.”
Low: “Why?”
Fletcher: (long pause) “I just don’t feel we are getting our money’s worth!”

Brand Management of Personal Identity