Иван Кристоф разкрива екологичните висоти в спасяването на бъдещето

The Art of Extreme Mountain TouringНови Световни рекорди и уникална въздушна демонстрация в Родопите и Пирин- Към нови височини с Човека-паяк

С иновации и закуска във въздуха стартира Новата година за сдружение “Специализиран отряд за спасяване”, Клуб “Адреналин” и “Аватар Ектрийм Спорт” с пилоти на параплан – Иван Кристоф, на топловъздушен балон – Росен и Ясен Касабови, и на мото делта планер – Христо Гушелов. Идеята на екипа “За България” е хората да станат свидетели на невиждани досега неща, които да се развият с времето. В рамките на два дни представители на доброволчески организации, бизнеси и нови технологии ще полетят и стартиран новата 2024г. Във въздуха ще полетят партньори с балон и моторизиран делтапланер заедно с организаторите на събитието. От въздуха екстремн и журналисти, ще излъчват на живо

Иван Кристоф, известен като Човекът-паяк, ще представи нов вид спасяване във въздуха, съобщи сдружение “Специализиран отряд за спасяване”. Той ще се спуска и изкачва по въже, закрепено за балон, управлявян от Клуб Адреналин, с главни пилоти, баща и син, Росен Касабов и Ясен Касабов. Високопланинския полет е планиран за 7 януари, Иванов ден, неделя в планинската дестинация Цигов чарк. Кристоф ще представи плановете си за новата серия Световни рекорди, с които България и авиатори ще влязат в книгата на рекордите на “Гинес”. Това ще е първата по рода си еко-серия от най-екологичните полети, които ще представеят инициативата на обединения проект на Софийския Клуб Екстрийм на Спец. отряда за спасяване и Клуб Адреналин от гр. Варна – “От столицата на България до бреговата граница на Европейския съюз, под земя и над земя, под вода и над вода, под облаците и нбад облаците, ние ще ползваме най-екологичните методи, транспортни средства, иновативни технологии и продукти, за да тренираме Спасителя на бъдещето – да постигне нови дълбини и височини”.

Демонстрацията на катерача, който от няколко години се върна да живее в България, е част от концепцията му за специализирано трениране за Спасителя на бъдещето и ползването на иновативени методи за обучение на доброволци-спасители мониторинг на наземни-високопланински-въздушни операции за Търсене и спасяване. За тази цел, той се обединява с и екстремния екип на Клуб Адреналин в съвместен проект за по-устойчиво екологично развитие и възпитание на природозащитност и подобряване на биоразнообразието с намаляване на вредните емиисии от полети с хеликоптери и самолети за обучението на Новото поколение спасители.

Номерът на Кристоф ще бъде заснет от няколко чуждестранни телевизии, включително LIVE видеострийминг камери от Си Ен Ен и други американски канали. Рекордът ще бъде излъчван и онлайн.

Преди няколко години Иван Кристоф изкачи фасадата на столичния стадион “Васил Левски” само с голи ръце, показвайки своите железни мускули пред множество зрители. Тогава той обяви своето желание да постави рекорди за България.

Известният Човек-паяк, катерача Иван Кристоф, ще демонстрира своите каскадьорски умения в Банско след Нова година.

A Daring Aerial Spectacle in Bansko

A Daring Aerial Spectacle in – Pirin “Sky-High Adventure” Takes Center Stage

 

World Renowned Climber Ivan Kristoff to Showcase Unique High-altitude Demonstration

 

Filming for BanskoIn a thrilling display of skill and daring, solo climber Ivan Kristoff, also known as the “SpiderMan,” is set to captivate audiences with a high-flying event over Pirin Mountain. With Ivan Christoph Junior, he will be suspended from a balloon by a rope, showcasing a breathtaking demonstration of aerial prowess.

The event, organized by the “Specialized Rescue Squad” (S.O.S.) association, promises a new form of climbing in the Pirin Mountains. Kristoff will descend and ascend using a rope attached to a balloon controlled by the Adrenaline Club, led by the father-son pilot duo, Rosen Kasabov and Yasen Kasabov. Scheduled for January 7th, the event coincides with Ivanov Day, a Sunday in the mountain resort of Bansko.

Christoph will unveil his plans for a new series of world records, aiming to secure a spot in the Guinness World Records for Bulgaria and aviators alike. This groundbreaking eco-series of flights marks a collaboration between the Sofia Extreme Club of the Specialized Rescue Squad and the Adrenaline Club from Varna. Under the theme “From the Capital of Bulgaria to the Coastal Border of the European Union,” the initiative advocates for the use of the most eco-friendly methods, transportation, innovative technologies, and products in training the Rescuer of the Future, enabling them to reach new depths and heights.

The climber’s demonstration aligns with his concept of specialized training for the Rescuer of the Future, incorporating innovative training methods for volunteer rescuers monitoring ground-to-high-mountain-to-air search and rescue operations. Kristoff partners with the extreme team of the Adrenaline Club in a joint project for more sustainable ecological development, promoting environmental education, enhancing biodiversity, and reducing harmful emissions from helicopter and plane flights used in training the next generation of rescuers.

Kristoff’s performance will be captured by several international television networks, including live streaming cameras from CNN and other American channels. The record-breaking feat will be broadcasted online, allowing a global audience to witness the daring showcase.

Several years ago, Ivan Kristoff climbed the facade of the Vasil Levski National Stadium in the capital with bare hands, showcasing his iron-clad muscles to a captivated audience. At that time, he expressed his desire to set records for Bulgaria.

The renowned SpiderMan, mountaineer Ivan Kristoff, will demonstrate his stunt skills in Bansko after the New Year.