— Hostage rope access rescue training

Heli Cougar

A MILLION DOLLAR VALUE: INVESTED IN A SPECIAL PROGRAM FOR YOU

Човекът паяк Иван Кристоф отново шашна зрителите с уменията сиIn front of hotel EXPO, members of the Fire Department, Police and the elite  Specialized Unit for Combating Terrorism, conducted the “Blackhawk 2007” exercise for emergency response during crisis situation, resulted from a terrorist attack. Ivan Kristoff, known as Spiderman, helped for the evacuation of a heavy injured victim after a fire blaze on the roof. The Bulgarian Ministry of Internal Affairs demonstrated how to handle terrorism threat on 9/11, 6 years after the attacks in New York. More…

Уроците на МакиавелиАтентатите от 11 септември са едно от най-значителните събития на 21 век, което повлиява силно в политически, психологически и икономически аспект не само на САЩ, но и на почти целия свят. Акцента на мероприятието, организирано по инициатива на Иван Кристоф, председател на сдружение „Специализиран Отряд за Спасяване”, бе да се пресъздаде обстановка на ситуация заплашваща живота на гости и служители работещи във висока сграда, чиито долни етажи и аварийни изходи са блокирани в следствие на пожар или терористичен акт.

FULLHD-HotelExpo-Tactical-DemoСнимковия материал от това събитие ще се представи по интересен, нов и различен начин в организираните от Иван Кристоф мултимедийни презентации, фото/видео изложби съпроводени с DJ партита и специални мероприятия:
Благодарствена вечер за служителите на МВР и граждани под наслов „Заедно за по-сигурно бъдеще” Национален ден на превенцията Фото-изложба „Заедно за по-сигурно бъдеще”

FULLHDhotelEXPOpoliceНа последвалата пресконференция бе дадена подробна информация за провеждания месец на превенцията и за съпътстващите го мероприятия от представители на Генералната дирекция на полицията.