ROPE ACCESS FORUM

ВЪЗДУШНО-ВИСОЧИННО СПАСЯВАНЕ ПРИ ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ

ВЪЗДУШНО-ВИСОЧИННО СПАСЯВАНЕ ПРИ ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ 

  HIGH RISE EMERGENCY AND AERIAL RESPONSE AND RESCUE IN EXTREME SITUATIONS

 

Lecture at the Fire Rescue Conference at the Bulgarian Academy of the Ministry of Interior
by Ivan Kristoff, President of Eiger Rope Access Work Inc.

Founder of the Highrise Emergency Aerial Response Team (H.E.A.R.T.) in Canada

and Special Operations Squad (S.O.S.) in Bulgaria

 

Summary: With over 1000 high-rise buildings and growing building developing industry in

Bulgaria there is no specialty trained high-rise aerial emergency response team to respond efficiently in case of emergency to inaccessible places. Events, such as the water flooding in Bulgaria in 2005 and other natural disasters have shown that lives could have been saved if such a team existed. It is crucial to be prepared for the unexpected. The solution for efficient response to these accidents is to organize an emergency response team, which is trained and equipped specifically for this task.

Key words: high-rise aerial emergency response to hard to reach places, high angle and high-altitude rope rescue.

 

 Лекция на Иван Кристоф

Основател на сдружение с нестопанска цел

„Специализиран Отряд за Спасяване” в България и

„Въздушно Височинен Спасителен и Авариен Отряд” в Канада

 

Анотация: България вече би трябвало да има над 1000 високи сгради и строителната промишленост се развива с бързи темпове. Същевременно не съществува специално обучен спасителен отряд за работа във въздушновисочинни условия, който да реагира ефективно при аварии и произшествия на труднодостъпни места. От анализа на трагични инциденти по време на такива ситуации стана ясно, че човешкият живот в много случаи би могъл да бъде спасен, ако съществуваше такъв отряд. Изключително важно е да сме подготвени за неочакваното и да вземаме превантивни мерки, за да се сведе до минимум загубата на човешки живот.

Ключови думи: високи сгради, въздушновисочинни/хеликоптерни и въжени операции, аварийно-спасителни дейности на труднодостъпни места.

Необходимостта от създаването на Специализиран Отряд за Спасяване в България

Съвременната несигурна среда и заплахи от терористични актове и бомбени взривове във високи сгради в България представляват едно ново предизвикателство, на което трябва да се отговори. Решението на проблема за бързо реагиране при аварии във високи сгради, до които има ограничен достъп от земята, е създаването на отряд за въздушно-вертикално аварийно реагиране, който е обучен и оборудван за извършването на подобни операции. Този отряд трябва да се състои от високо квалифицирани професионалисти, имащи познания в областта на височинно-въжените операции, оказването на първа помощ, комуникациите и законодателството, които да се срещат регулярно, за да обсъждат, усъвършенстват, тренират и обучават по процедурите за безопасност, спасяване и аварийно реагиране съвместно с други аварийни служби.

Във всяка сграда обстоятелствата са различни, затова от особено значение е този екип да е подготвен да действа при най-непредвидени обстоятелства. В случай на авария те могат да бъдат повикани навсякъде, по всяко време, и да започнат височинна спасителна операция. За кратко време спасителите ще могат да достигнат до отдалечени участъци и след края на спасителната операция ще могат да заснемат обекта и материалът да се използва при разследването на инцидента.

Придобит опит от вертикални дейности на екстремни височини и въздушните операции с хеликоптер в градски условия в Канада

Желанието ми е да дам на жертвите втори шанс в случай на аварии в труднодостъпни участъци. Ето защо в Канада организирах Въздушно-височинния отряд Eiger, екип от професионалисти и инженери, който включва експерти в сферата на вертикалните и въздушните операции с хеликоптери.

Той е отражение на моята компания Eiger Rope Access Work Inc., която е призната за световен лидер във височинните строителни ремонти. Репутацията на корпорацията е изградена чрез изпълнението на най-сложни проекти за достъп до труднодостъпни зони, като например най-високата кула в света и хеликоптерни маневри с външен товар при екстремни ситуации.

Нашата цел е да спасяваме и да запазваме човешкия живот, да намалим страданията и да помогнем за намаляването на разрушителните последици от инциденти, случили се във височинна среда.

Основната цел на Eiger е да се подобри обществената безопасност чрез обучение за превантивните мерки и протоколи, чрез осигуряване на аварийно реагиране и подпомагане на разследването на авариите (с лаптопи, цифрови камери и комуникационни системи на самия обект) на труднодостъпни места.

Този спасителен отряд в Канада притежава необходимите качества за височинни и въздушни спасителни операции. Наред с това членовете на отряда се обучават да развиват технически новаторски концепции и сложни умения за използване на високотехнологично оборудване и комуникации.


Възможности за създаване на две паралелни структури: администрация и спасителни звена съставени от доброволци и специализирани спасителни звена съставени от професионалисти от държавните службите на МВР и др.

 Идеята ми е такъв отряд да се сформира в България, като се започне с пилотен проект за Софийския район, в който може да се тренират всички дисциплини за спасителни  и аварийни операции.

Затова,  на 10 Ноември, 2005 г. в гр. София представих пред Ген. Бойко Борисов, полк. Георги Ботев, полк. Радослав Къртов и медиите, проекта „За по-сигурна София”. Тогава независимия кандидат-кмет Бойко Борисов подкрепи тази морална гражданска инициатива. Прилагам цитати от отразяването на тази пресконференция от в. Новинар и в. Труд: „За да стане София известна туристическа атракция и за да могат посетителите и жителите й да се чувстват сигурни, трябва да има един такъв специален отряд от 4-5 души, които да реагират при спешни ситуации, каза ген. Борисов. Парите за сформирането на подобен отряд ще дойдат от дарителски центрове или големи фирми, които чрез известността на Кристоф ще рекламират продуктите си.” „ Звеното нямало да изземва функциите на Гражданска защита, жандармерията или пожарната. То щяло да помага при инциденти от немасов характер, например пострадал на Витоша, пожар на 15 етаж в бизнес сграда или при наводнение. Иван Кристоф използва мулти медийна презентация за уменията си – спускане с въже от хеликоптер във вода и спасяване на давещ се, изваждане на човек от горящ етаж на небостъргач и др. Кадрите били от Торонто, където Кристоф работел в тясно сътрудничество с тамошния кмет.”

 

Навсякъде, по всяко време и при всякакви ситуации

Както обещах пред обществото, създадох Сдружение в обществена полза „Специализиран Отряд за Спасяване”, който може да извършва аварийни и спасителни операции към Столична Община в условия и по начин по които другите служби за такава дейност не могат да се справят ефективно. За първи път в България, ще се създаде спасителен отряд, който да има морален кодекс,  самостоятелна структура, автономна организация и информационен център за мобилна компютърна комуникация и безжична видео връзка в реално време; собствена летателна, моторизирана и специализирана техника за аварийно-спасителни дейности, школа и методика на обучение; и възможности за спешно отреагиране по земя, въздух и вода.

За да действа ефективно, спасителния отряд ще бъде екипиран с най-добрата техника, комуникация и екипировка в света, която да му позволи да работи при най-бруталните метеорологични условия и критични ситуации в градски и планински райони. Това включва осигуряване на спешна медицинска помощ на отдалечени и труднодостъпни места, както и обезопасяване на опасни за сигурността на хората фактори и  райони. Оперативните специалисти, които ще работят по тясно профилирани звена и тренирани в мулти-дисциплинни програми и сфери на действия, ще са подготвени да работят както под вода (леководолази), под земя (пещери, пропасти, мини и шахти, така и във височинно въздушни въжени операции.

Отряда ще се състои от две паралелни структури: администрация и спасителни звена съставени от доброволци и специализирани спасителни звена съставени от професионалисти от държавните службите на МВР, МО и др. 

Членовете на специализирани спасителни звена ще бъдат тренирани и изпитвани  в рамките на максималните за човешките психо-физически натоварвания и ще бъдат наблюдавани от високо квалифициран научно-изследователски екип. Аз съм бил и ще продължа да бъда „опитното зайче” в най-опасните изпитания на иновационни спасителни техники и изпълнения на рискови въжени техники, които ще демонстрират пред обществото грижата ни и поетата отговорност за сигурността на столичани и гости на Община София.

Убедих се, че със съдействието на Кмета на София, Бойко Борисов и екипа от Столична Община ще можем да осъществим тази идея. Вярвам, че със съдействието на Факултета „ПАБ” при Академия на МВР, можем да свъздадем спасителен отряд, който даже задминава изискванията на Европейския Съюз в тази област.

 

Бързо отреагиранe по въздух, за да се окаже спешна помощ в рамките на медицинския  ‘Златен час”

Идеята за създавaнe в България на специален спасителен отряд e по модел, изпитан в Канада. Tовa щe e отряд за бързо реагиране, който ще използва най-напреднали технологии за комуникации и моторизирана техника, за да може ефективно да отреагира за броени минути на всяка точка на България при всякакви метереологични условия, на всякаква височина и дълбочина. Това може да стане само с елитен екип, който може за половин час да достигне всяка една точка на града с хеликоптер и да пренесе жертвите до сигурно място, с което се цели да се окаже помощ, която да се вмъкне в медицинския “Златен Час”.  Такова отреагиране от момента на обаждане – до момента на спyскaне до предназначено мeсто при градски условия многократно е тренирано от тендема Иван Кристоф и пилотa Давид Томасини в Торонто с хеликоптер с двоен двигател Eurocopter “TwinStar”.

Канадската корпорация “Eiger”, която е пионер във вертикални и въздушни въжени техники и методики на обучение в екстремни височини, e създала два отряда от доброволци, отлично екипирани за спасяване по земя, въздух и вода. Отрядите Canadian Rescue Emergency Service Team (CREST), в превод Канадски Аварийно Спасителен Отряд, и Highrise Emergency Aerial Response Team (HEART), в превод Височинно Въздушен Авариен Отряд, сa доказали ефективността си пред Канадските спасителни служби, системата за аварийно повикване 911, и кметството на Торонто. В Канада организирах много демонстрации с въже по планински обекти и в градски условия от високи сгради, и бях нает за най-рисковите височинно-аварийни дейности в Канада. Като говорител и изпълнител на иновационни технически демонстрации в гр. Суе Сент Марие, провинция Онтарио и в гр. Банф, провинция Алберта, Канада за международните конференци по Издирване и Спасяване Sarscene 97 и Sarscene 98, представих концепцията си за създаване на спец. екип от спасители, които да могат да могат да отреагирват в градски райони по-добре  и от Канадската Армия, чиито членове от отрядите за „Издирване и Спасяване” – „Search and Rescue”, известни като SAR tech’s са най-добрите в света. Това разбира се, възбуди много духовете в канадските спасителни среди, за което бях обвинен едва ли не в богохулство и „ загуба на разумно мислене”, но в последствие и те трябваше да преживеят факта, че в градско спасяване от високи сгради, моите идеи и практически занимания са по-ефективни от всички аварийно спасителни служби в Канада. Затова през 1997 по време на първия Благодарствен Ден на спасителите и служителите от реда за сигурност (Law Enforcement and Emergency Appreciated Day) в Торонто, Полин Чен, от CFTO TV World Beat News  обяви по телевизията “Иван и екипът му са топ-спасителите на големи височини в Канада.”, докато коментираше отразяването на хеликоптерната ми демонстрация по време на това събитие. След събитията от 11 септвмври/2001 в Ню Йорк, 6 издания в Торонто, едно от които Toronto Post отрази: ВСЕКИДНЕВНИ ГЕРОИ: Като признание за мъжете и жените които рискуват живота си всеки ден в помощ на други, ние поздравяваме пет от нашите градски герои. Иван Кристоф е прекарал по-голяма част от живота си в места където малко хора биха дръзнали да отидат. Освен, че е Северноамериканския първокласен експерт по въздушно спасяване, Кристоф е също така и основателя на Highrise Emergency Aerial Response Team известен като H. E. A. R. T. (Въздушно Височинен Авариен Отряд, доброволна организация чиято цел е да „намали загубите на живот и да увеличи сигурността на хората.”  

Като потвурждение на думите с факти и цифри, мога да споделя като успех, че с Кмета на Торонто – Мле Ластман успяхме съвместно с три публични събития да допринесем за споснсорирането на три болници с 445,000 канадски долара.

Интереса на канадските служби за дейността ми в България по отношение на съдаване на уникален спасителен отряд се потвърди и от факта, че на фото изложбата «БЪЛГАРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ВЪЗДУШНО-ВИСОЧИННИТЕ ДЕЙНОСТИ», която се проведе при закрити врати в сградата на Народното събрание, София през  2-16 Април, 2005г., пристигна Алан Браянт, офицер от отряда за бързо реагиране на Полицията на Торонто (Emergency Task Force). Тази изложба бе проведена в Българския Парламент, за да не се покажат публично снимковия материал от първото изкачване и височинна дейност на недостъпната част на най-високата кула (самостоятелна конструкция) в света, осъществена при пълна дискретност в Торонто, Канада. На нея бвха изложени снимки от съвместни вьздушни операции  с Факултета “Пожарна и аварийна безопасност” при Академията на МВР, Авиозвено на Н.С.Жандармерия и  Корпус “Тактическа авиация” при МО. Целта бе да се популяризират българските постижения в областта на въздушно-височинните дейности; технологическия напредък на екипа по отношение на цифровите изображения, мобилните компютърни комуникации и видео конференциите в отдалечени райони. По това време се представи концепцията за сьздаване на специален отряд за височинно-вьздушни операции в България, при които съществуващите органи на системата за защита на страната нямат нужната квалификация и опит, за да реагират адекватно.
На 06. март 2003 г. на конференцията „Пожарна и аварийна безопасност“ бе изнесен за първи път доклада на тема „Нови тенденции при височинното спасяване на хора“. От тези научни  и други мероприятия е извлечен много опит и информация, която ще допринесе за сформирането на такъв екип.

Спец. Отрада за Спасяване би намерил приложение в труднодостъпни райони и екстремни ситуации за които се изисква специализирана, моторизирана, леко водолазна и аварийно спасителна техника за аварии в град София (пример-обезопасяване на сгради след срутване или последици от терористични актове и др), подземни дейности- затворена среда (метро, шахти, пещери и др.), височинни операции (спасяване от високи сгради и в планина Витоша) и въздушни наблюдения и транспортиране на персонал и техника с хеликоптер.

Този въздушно/височинно спасителен и aвариен отряд предлага опит и контакти с други подобни служби, които са най-добрите в света. Техниката и екипировката, разбира се, са важни. Но още по-важно е да се покаже моралът на това действие. Затова основателя на отряда е създал Морален и Етичен Кодекс, който трябва да бъде приет от всеки член на отряда и действията му по време на спасителни и обществени дейности да отговарят и бъдат санкционирани според този Кодекс на Честта.

Още преди 25 години имаше отлична връзка с Георги Иванов в открития Космос, но е пълен шок, че у нас спасителните служби не могат да общуват ефективно помежду си. Планинарите у нас в момента едва ли могат да разчитат на бърза и всеотдайна помощ. Последиците от наводенията в страната ни, в които загинаха десетки хора, показаха необходимостта от радикални промени в реагирането на бедствия и аварии. България има нужда от компетентни спасители, организирани в ефективна структура.

От няколко години сa водeни кореспонденции между мен и държавни институции за проектa за спец.. спасителен отряд за бързо реагиране. В него е описано как може да се финансира и тренира такова звено към армията или полицията. Защото работата в него е изпълнима от специалисти с не по-малко от 10-годишен опит, каквито има в тези служби. Но отговорите, които са получавани от тези и други ведомства, подсказват за конфликт на интереси, неуточнени компетентности и размити отговорности. Приемат се само предложенията за демонстрации. Правени сa такива в жандармерията с Авио Звено с главен пилот п-к Кондев (командир на поделението)- за спасяване на хора на сграда от хеликоптер, който захожда странично, без да каца на покрива на сградата. С Корпус Тактическа Авиация към ВВС, с главен пилот  и командир п-к Белкинов, началник-щаб на авиобазата, се проведе иновационна за България тактическа операция за бързо доставяне и извличане на персонал в трудно достъпен район по въже от хеликоптер. С Факултета по Аварийна Безопасност под ръководството на п-к Ботев бе проведена тренировка по диагонала на горния покрив на хотел Кемпински в гр. София и вертикала на сградата с известната ни журналистка Елена Йончева. Обаче тия демонстрации не отиват по-далеч от шоуто. Предложениятa те да се систематизират и да се оттренират, удрят на камък.

Съвместно с Факултета по Аварийна Безопасност се работи от близо 5-години по този въпрос. Курсанти към Факултета в момента, по новите програми, които ползват, се обучават да спасяват хора от високи сгради, планински местности и т. н. Но тук става дума за един по-специален спасителен отряд, който да работи с хеликоптери, който да действа на места, недостъпни за службите сега и за техниката, с която в момента разполагат. А и практиката след атентатите в САЩ на 11 септември 2001 г. показа, че са нужни сили, които да реагират за броени минути, въпреки че такива случаи не са толкова често срещани. Отряда на Кристоф в Торонто, може за половин час да достигне всяка една точка на града с хеликоптер, а това е доста малко време. В други страни действат такива звена, например, във Франция. Държавата има нужда, но как ще стане това зависи и от съвместната дейност на държавни организации и гражданската инициатива.

  

ЛИТЕРАТУРА:

1.Велислава Панова, в. Новинар, „Борисов предлага отряд от с спасители-паяци”, 11 октомври, 2005

2 Емилия Карабова, в. Труд, „Паяк’ взе колата на Човека паяк”, 11 октомври, 2005

  1. Главна страница, в. Toronto Post, “Every Day Heroes”, Октомври, 2001
  2. Полин Чен, от CFTO TV World Beat News, „Централна емисия по световните телевизионните новини”, 22 Август, 1997
  3. 5. Nelia Raposo, The Town Crier Newspaper, “The first higrise rescue team”, 1996
  4. The Globe and Mail Newspaper, “Mobile Computing”, 12 март, 1999
  5. Иван Кристоф, The Condo Guide Magazine, “New concepts in highrise emergency response”, септември, 2002