Иван Минев

Halloween Party – One hundred years ago…

Днешния ден е кулминацията от топ темите през последните дни: Халоуин партито, Деня на будителя и Местните избори.

Това е една рисунка на съименниците ми: художника Иван Антонов, който я е нарисувал в тефтерчето на дядо ми, народния будител и учител Иван Минев и сега се предава на сина ми Иван. Теферчето е създадено точно преди 100 години и историята му започва с надписа 1919 и риусунка/скица на притежателя му. Това ми наподобява на оригиналността на хъдожника Албрех Дщрер, който пръв си поставя подписа и символ;иката на иметоп му, в случая Бранда – AD?

Това е една стилна визуална разходка през очите на 100летието. От рисунките, стихотвоеренията, писмата и посланията в тефтера, ясно се виждат разликите между ранната българска социалистическа нагласа, повлияна от Изток. Въпросът е как да се отнасяме и да разберем тази вече сто годишна промяна в нагласите ни като творците от онова поколение. Колко хубаво щеше да бъде и у нас да има визионери и хора, които да мислят така. Тогава от това, което помня за дядо ми Иван Минев Вълчанов и баба ми Лили Вълчанова, е че те са били идеалисти, и наистина са мислили, че новия строй е бил добър. Историята им е била описана тук.

Сега, когато ми се налага да строя дом за Следващото поколение, мисля именно в този стил на мислене от преди близо един век –  с фокус към зеленината, която пробладава в това тефтерче. Новата ми насока и задача е именно да планирам и построя Вертикална гора и модел за устойчива жилищна сграда, проект за метрополно залесяване, допринасящ за възстановяването на околната среда и градското биоразнообразие и родния ми двор. Това е модел на вертикално уплътняване на природата в рамките на имота ми, който да въздейства за оформянето на политиките за залесяване и натурализация на големите градски и столични граници. Първият пример на Вертикална гора, състояща се от две жилищни сгради с височина на високо строителство, ще е реализиран в сърцето на София, на ръба на родната ми къша, където са разположени дървета, дюли, череши и върба и борове. Растителната система на Вертикалната гора допринася за изграждането на микроклимат, произвежда влажност, абсорбира CO2 и прахови частици и произвежда кислород.

Иван Минев

Разбира се, това ще завиви и от избора на нов Кмет на София и новата политика на градоначалника – ако въобще ще има такава.