МИ 17 вертолет

Спасяване с хеликоптер от покрива и стената на болница

Отчет са проведено занятие с хеликоптер, съвместно с други служби и лица
от Подп. Румен Григоров

Institute for Vertical and Aerial operatioNsНа 07.02.2003г се проведе съвместно мероприятие на въздушният отряд към НС Жандармерия и курсанти на факултет „Пожарна и аварийна безопасност“ при Академия на МВР по инициатива и с участие на г-н Иван Кристоф. Целта на занятието бе да се отработи на практика въпроса за спасяване на човек от висока сграда с помощта на хеликоптер при специфични обстоятелства.

Като на място за провеждането му бе избрана строящата е сграда на транспортна болница в с. Лозен и бе използван хеликоптер МИ17. Специфичното в случая бе, че спасявания на човек, зависнал на въже по фасадата на постройката и за неговото спасяване се налага реализирането на достъп от екип, който да го откачи от въжето и да го достави до безопасно място на повърхността на земята.

Един от начините за реализирането на спасителната акция бе използването на хеликоптер. При определени обстоятелства този начин може да се окаже единственият възможен.

При реализацията на тази схема беше направено много добро съгласуване в действията на екипажа на хеликоптера и на спасителя, тъй като се направи доближаване на висящият на въже от хеликоптера Кристоф до пострадалия.

Откачването на пострадалия от неговото въже и прехвърляне на осигуровката върху въжето на спасителя беше другата особеност в спасителната акция. При висене от хеликоптер това изисква много добро съгласуване и комуникация при в действията на спасителния екип.

Последната особеност в спасителната акция беше прехвърлянето на осигуровката върху въжето на спасителя и пострадалия до безопасно място, тъй като това стана с висенето на двамата на едно въже на хеликоптера.

Посочените специфични моменти, както и констатацията, че е необходим определен модел хеликоптери в населените места показаха възможността да се осъществяват спешни спасителни акции с такъв способ, но със сериозни и продължителни тренировки.

Ръководител на занятието от страна на факултет “ПАБ“
Подп. Румен Григоров

Участници: Полк. Георги Ботев, Панайот Кондев – Командир на полет, Йордан Gеоргиев, Авариен спасител,  Десислава Кюлелиева – фотограф, Цветан Томчев – фотограф, Александър Александров – Втори пилот

Снимки: Предварителна подготовка с Елена Йончева