Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Fortis Watches

Kristoff partners with Fortis Wathes Middle East

Minister Of Economy UAE

Photo: His Excellency Sultan Bin Saeed Al Mansoori visits Ivan Kristoff’s booths at the Dubai Helishow 2012. During the biennial Helicopter Technology & Operations Exhibition, Kristoff shared with  H. E. Al Mansoori his idea to promote Dubai through his new world records.  Part of Ivan Kristoff’s projects for Dubai is to document on film and books his aerial and vertical operations in Dubai.

Space Art Limited Edition watch
This is how with arh. Plamen Plamenov Miryanov, we visualized the spirit and concept of the Flight above the Seven Rila Lakes".This year is the 12th Anniversary of the first space services on the exterior of the Antenna Mast of the world’s tallest building. In 2003, the CN Tower was the tallest structure in the world. Ivan Kristoff, a Canadian aerial and vertical access expert was hired to solve the problems on the top of the Wonder of the modern world at a height of 1815 feet and 5 inches.

For this reason, Ivan decided to work on a design for a series of Art Limited Edition watches and special parts for rope rescue and emergency response motorcycles.

 

The Fortis Experience project

One for me and one hundred for you

Achieve New Heights, a mission that has no limitsIvan Kristoff ‘s passion for art, photography and big toys like Swiss made watches, Italian motorcycles and helicopters has inspired him to do a Limited edition of watches dedicated to the 101th Anniversary of Fortis Watches – a company that keeps constantly in touch with pilots .

In 2012, the MENA representatives of the established Swiss Watch brand FORTIS, manufacturer of the first automatic wrist-watch of the world, was a partners to Kristoff’s “Presentation of the world’s novelty” at the Dubai Helishow 2012.  At this event, Ivan became the proud owner of the Big Steel Limited edition watch. The B-47 Big Steel watch is # 97/2012, symbolizing the year ’97 of the last century, in which he did his first world record for rappelling from a flying helicopter. As an appreciation for the many gifts from his friends and partners from the Middle East office of Fortis, Ivan is expressing his gratitude with a series of conceptual photographs.

IVAN KRISTOFF  FOR T.I.S. (Technical Innovation and Safety)

“I am honored to have the support from FORTIS Swiss Watches company for my presences at the Dubai Helishow and their gifts. the best way to express my gratitude is through the art. Through my pictures I can show my appreciation FOR Technical Innovation and Safety. This is why I will make one hundred and on pictures of my watch embedded in other photos. Next year I plan to make an exhibition “101”, commemorating the 101th Anniversary of Fortis Watches”, says Ivan Kristoff.

F.O.R.T.I.S. (Films for aerial Operations, Rescue, Technical Innovation and Safety)
Not all watches for rescuers are the same. That is this year Ivan will film a series of short films for aerial, vertical and rope rescue operations, in which he will showcase the new developments in technical innovation and safety for pilots and air crews. You can see the trailer of the upcoming film for the The EU Border Air Police Guardians. For more information: aerialrescue.com

F.O.R.T.I.S. Adventure Rally
Fortis watch,We are going for a ride of a lifetime with Ivan’s  Eemergency vechicle car.  A team of five adventure lovers and film makers will test drive this  sport car in the high mountains in Bulgaria. The purpose of this event is to search for the best location scouting for the F.O.R.T.I.S. (Films for aerial Operations, Rescue, Technical Innovation and Safety) project. They will film a series of short films for extreme ballooning, in which he will showcase the new developments in technical innovation and safety for pilots and air rescuers. You can see the trailer of the upcoming film for  The Flying People – Летящите хора

Ivan Kristoff introduces the media with the FORT.I.S. concept
During the 12:12:12:12:12:12:12:12:12 presentation at the University’s Theater of NBU, technical demonstrations, interviews for TV7  and the Bulgarian National Radio, Ivan Kristoff presented the FORT.I.S. concept.

Създаване на нов дизайн Art Limited Edition часовник за въздушни и спасителни операции
Тази година е 10-годишнината от първите въжени операции на външната страна на Антенната мачта на най-високата сграда в света. През 2003 г. CN Tower е най-високата кула и сграда. Иван Кристоф, българин и канадец, експерт по въздушни и височинни операции на труднодостъпни места, бе нает за решаване на проблемите на върха на Чудото на модерния свят на височина от 1815 фута и 5 инча.

Поради тази причина, Иван реши да работи по проект за дизайн на серия от швейцарски часовници Art Limited Edition и специални аксесоарни части за мотоциклети,които се използват за реагиране при извънредни ситуации.

Полет над България с топло-въздушни балони“Един за мен и сто за вас”
Страстта на Иван Кристоф  за изкуство, фотография и големи играчки като ограничени бройки на швейцарски часовници, италиански мотоциклети и хеликоптери, го стимулира предложи лимитирана серия от часовници, посветени на 101 Годишнина на българската авиация. Т0ва може да се осъществи с  компания, която поддържа постоянна връзка с пилотите.

Миналата година представителите за Близкия изток на установената Swiss Watch FORTIS марка, производител на първия автоматичен  часовник в света, бяха партньори Кристоф в презентацията му “Представяне на новости в света” на Дубай Helishow 2012. Затова и Иван стана горд собственик на Big Steel Limited часовник издание. The B-47 Big часовник Steel,  с номер # 97/2012, символизиращ годината ’97 години на миналия век, през която той и направи първия си световен рекорд за рапел от летящ хеликоптер. Като благодарност за многото подаръци и подкрепа от неговите приятели и партньори от Близкия Изток и местният офис на Fortis, Иван изразява криейтивността си със серия от концептуални снимки.

“За мен е чест да имам подкрепата от FORTIS, швейцарската компания за часовници, тяхното присъствие в Дубай Helishow 2012 и подкрепа. Най-добрият начин да изразя благодарността си е чрез изкуството. Чрез моите снимки мога да покажа моята страст за технически иновации и стимулиране на подобряването  на безопасност в авиацията и въздушното спасяване.. Ето защо ще направя сто и една снимки на часовника ми, внедрени в други елементи от спасителна техника и екипировка. Тази година планирам да направя изложба “101”, в чест на 101 Годишнина на българската авиация и часовници Fortis “, казва Иван Кристоф.

The Fortis ExperienceF.O.R.T.I.S. (Films for aerial Operations, Rescue, Technical Innovation and Safety)
Не всички часовници за спасители са едни и същи. Тази година Иван ще заснеме поредица от късометражни филми за въздушни, вертикални и въже спасителни операции, в които ще покаже новите тенденции в техническите иновации и безопасността на пилотите и въздушните екипажи. Можете да видите трейлър на предстоящия филм за Гранична полиция “The EU Border Air Police Guardians”.

Invitation to the Fortis Experience ProjectФ.O.Р.T.И.С. (Филми за въздушни ОпеРации, спасителни, Технически Иновации и Сигуност)
Скоро ще започнем заснемането на новата уеб ТВ серия с Иван. Екип от пет любителите на приключения и кинаджии ще тестват нови коли във високите планини в България. Целта на това събитие е да се търси най-доброто място за FORTIS (Films за въздушни операции, спасителни, технически иновации и безопасност) проект. Те ще заснемат поредица от късометражни филми за екстремни спортове, в който той ще представи най-новите достижения в техническите иновации и безопасността на пилотите и въздушните спасители. Можете да видите трейлър на предстоящия филм за Летящите хора.