Българо-канадски екип ще спасява хора с ендуро

Българо-канадски екип ще спасява хора с ендуро

Инициативата е на Иван Кристоф – Човека паяк

Доброволен екип от български и канадски мoтoрджии създаде звено, което ще издирва u спасява изгубени хора в отдалечени и труднопроходими райони на провинцията Онтарио в Канада. В дъното на организацията е компанията Eiger, основана от Иван Кристоф, известен още като “Спайдърмен “. Моторизираното звено Special Off-road Search (S.O.S.) е доброволен екип от български и канадски мотористи, които посвещават времето си и моторизираната cи специализирана техника за издирване u спасяване на изгубени хора в отдалечени и трудно проходими райони на провинцията Онтарио в Канада. Целта на групата е да съдейства на местните власти и семейства в ситуации, където мотокросови машини от тип Ендуро u Offroad са най – бързият u практичен метод за издирване и доставяне на спасителен екип и техника.

Повод за създаването на Special Off-road Search (SOS) в Торонто е да се разработи паралелно трениране, бизнес план и създаване на подобен отряд в София и Велинград, България. Тъй като в Торонто мотоциклетизмът, моторизираната екипировка и индустрията за предпазни облекла за такава дейност са по-развити и евтини от тези в България, това дава предпоставка за по-ефективен подход за осъществяването на новаторската идея.

Организацията на този моторизиран спасителен екип стартира от канадската ми корпорация Eiger, която е финансирала 100 % други два спасителни доброволни отряда в гр . Торонто: The Canadian Rescue Emergency Service Теаm (C.R.E.S.T.) и Highrise Emergency Aerial Response Теаm (H.E.A.R.T.). Единият работи в областта на издирването и спасяването на хора в недостъпни райони, а вторият единствен в света в областта на височинното спасяване от недостъпни места на високи сгради.

Пътят на развитието на тази идея за проучване на най-подходяща мото-техника за издирване на пострадали при всякакви метеорологични и екстремни условия, планински райони u трудно достъпни места по крайпътни райони ще мине на принципа опит/грешка. Засега установихме доста предимства u недостатъци за използването на Dual purpose мотори на фирмите Сузуки и Кавазаки. Затова повечето от участниците в S.O.S. разполагат с по няколко двуколеcни, които се карат в зависимост от сезона и предназначения терен за управление.

Инициативата ни е от преди 20 години, когато докарахме в България състезателния мотор Ямаха YZF-R1 на Франк Тромбино, Канадския шампион по супербайк за 2001г. Новото е, че сега се строят специални гаражи из ключови пунктове в началото на планински райони и се развива една еко система с потенциал за ползване и на електрически моторизирани средства за придвижване по труднодостъпни терени, както и следим развитието на тестване и управлението на електрически хеликоптери.

Eurocopter AS 355 f1 Helicopter and Bell heli Moto RescueA Bulgarian-Canadian team will save people with enduro

Translated via GOOGLE:

The initiative is of Ivan Kristoff, aka “SpiderMan”

A volunteer team of Bulgarian and Canadian bikers is setting up a unit that will raise rescued people in remote and hard to reach areas of the province of Ontario in Canada. At the bottom of the organization is the Canadian company, founded by Ivan Kristoff, also known as SpiderMan. The Motorized Unit for Special Off-road Search and Rescue, aka “Special Operation Servises” (S.O.S.) is a volunteer team of Bulgarian and Canadian motorcyclists, dedicated their to time and motorized specialized equipment for lifting and rescuing lost people in remote and difficult-to-reach places. The aim of the group is to assist local authorities and families in situations, where enduro motocross machines is the most effective method of delivering a rescue team and equipment to anywhere at any time.

Allow for coordination of Special Off-Road Search and Rescue (SOS) in Toronto is to develop a parallel training, business plan and create a similar team in Sofia and Velingrad, Bulgaria. Since in Toronto motorcycling, motor equipment and the industry for predisposed clothing for this activity with more arrogant and cheaper than those in Bulgaria, this provides a prerequisite for a more effective approach to implementing an innovative idea.

The organization of this motorized rescue team was started by my Canadian company Eiger, which has funded 100% of two other rescue teams in Toronto: the Canadian Rescue Team (C.R.E.S.T.) and the Highrise Emergency Aerial Response Team. Single work in the field of retrieval and rescue of people in inaccessible paions, secondary only in the world in the field of high rescue from inaccessible places to hard to reach aerias at any elevations.

The development of this idea was first to study the most suitable motorcycle SAR technique for victims in all weather and extreme conditions, mountaineering pawns in hard-to-reach places in remote areas will pass on the principle of trial and error. So far, the advantages and disadvantages of using dual-purpose engines from Suzuki and Kawasaki have been established. Therefore, the participants in the S.O.S. offer this volunteer rescue and pro-bono service with several two-wheelers, who are driven depending on the season and provided driving terrain.

The team is preparing hard for its future activities. Frank Trombino, Canada’s motocross champion in 2001, sent his best wishes adn invitations for specialized training to team members to train on the frozen Lake Ontario. A faithful companion of the team is the Yamaha YZF-R1 motorcycle, with which Trombino won the 2001 Canadian Open / 750 Production Championship.

Extreme Motorcycle Riding

Motox622

 

 

 

С мотори по диагонала и вертикала

Привет, с един доста смел пилот, подготовяме еди невероятен проект за заснемане от въздуха на офроуд каране на мотори по вертикала на… Има ли желаещи да се включат?

Сега оформяме подробностите за заснемането на крайно опасни каскади с мотори и хеликоптер, защото сме в постояни преговори за застраховки, разрешителни, освобождавания от отговорности и високи отговорности на крайно рискова операция, на висока – 11 етажна платформа в София. И по само себе си, ако споменем в детайли плана, навлизаме в нарушение на мерките за КОВИД-19, разпоредби на ГВА и други, защото за пълния проект, трябва да информираме много институции. Навлизаме в сферата на супер екстремното, което никой не е правил до сега, освен може би това, което направих за fb.com/ProjectExtreme. За това, ако някой прояви интерес, както Вие запитахме, Ви отговаряме накратко тук.

Подготвяме специално събитие, с каране на офроуд мотири в крайно рискова и враждебна среда, която ще е Първото ниво за тестване на уменията на кандидат доброволците – мото-спасители. То ще се състои на строителната ни площадка, където строим Spiderman.Academy за новото поколение екстремни спасители, която ще е част и ще се намира в Дома, и офиса на Спасителя на бъдещето, където има и 11 етажен кран. Този уикенд ще поставим бетона на основата на трети етаж и ще се започнат да изграждат колоните за четвурти етаж, които ще се ползват и за направата н а специално трасе за екстремно каране с ограничители и без ограничители. Терена ще е смъртоносно опасен,затова ще даваме контролирана информация. BuxtonHeights Spiderman Academy