Лого

DHL

DHL Express Services
DHL, famous as the “The Logistics company for the world” and a global market leader in the logistics industry is Ivan Kristoff’s choice for mail and equipment transportation. Ivan benefits from the DHL’s expertise in international express, air and ocean freight, rail transportation, contract logistics and international mail services. Through it’s global network composed of more than 220 countries and territories, Ivan can rely that his filming and specialized rope access equipment can be delivered, safe and on time, for his special event

Ivan Kristoff has arranged partnership for of of his projects – Club EXTREME:

Eкспресни доставки за клуб “Eкстрийм”, основан от Иван КристофClubExtremeDHL2

Сърдечно благодарим на екипа от DHL за  ползотворнoто ни партньорство

Като изхождаме от световния опит и необходимостта компании като DHL да работят в извънредни и сложни ситуации (след природни бедствия и крупни индустриални аварии), ние разчитаме на взаимно сътрудничество между Ди Ейч Ел България и създаденото от мен сдружение с нестопанска цел «Специализиран отряд за спасяване» и студенткси Клуб ЕКСТРИЙМ.

Едно съвместно партньорство, между DHL и Сдружение с нестопанска цел „Спец. Отряд за спасяване” ни даде възможността да се убедим в предимствата на услугата DHL EXPRESS в България и в чужбина.

Има ситуации, при които по-бързата доставка би намалила страданията на жертви и негативните последствията от бедствия и аварии.

Това, за което ние ще направим за нашите приятели е:

  • Тимбилдинг, насочен към интересни и забавни елементи, които имат приложение в иновативен маркетинг за DHL;
  • Тренировки за извършване на доставки при животоспасяващи мисии и пр.;
  • Маркетинг и реклама в медиите, Интернет;
  • Изграждане на порфолио и case study за предимствата на услугата DHL EXPRESS в България, които да се използват в презентации на компанията Ви, и от наша страна – по време на семинари за аварийно – спасителни служби и хуманитарни действия в извънредни ситуации. Част от съдържанието на подобни теми можете да намерите на уеб страницата ivankristoff.com/club:
  • Написване и публикуване на истински случки с DHL EXPRESS за бедствия, спасителни мисии и др.;
  • Създаване на клипове за Virus Marketing в уеб пространството…

Вярвам, че подобни дейности биха допринесли за репутацията, имиджа, а и увеличаване продажбите на нашите партньори