Highrise Emergency & Aerial Response Team

Code: HEART is an extraordinary new television series that takes viewers on a first-hand ride along with Ivan and his team as they put their own lives at risk in hopes of saving others. What Ivan does is extremely dangerous and unthinkable to most of us, but his rescue techniques could save your life one day in this new vertical world.

The world is going vertical. Not long ago, you would have to go to New York if you wanted to work or live in a Skyscraper—but no more. Cities across the globe are building taller and more sophisticated high rises.

Today, architects and mega builders from every large city are racing to see who can build bigger, taller and more impressive buildings with dramatic architectural flare. People are embracing these new modern marvels and our metropolitan cities are bulging. The only solution is to continue to go UP.

This global phenomenon has also created challenges. Fire and emergency rescue procedures are increasingly more difficult as buildings get taller and more complex. Developers are increasingly turning to people like Ivan Kristoff, an expert in vertical rescue, to help them develop revolutionary recue techniques and procedures for worst-case scenarios in these growing super-structures.

Code of EthicsТова е първия Морален Кодекс на доброволеца спасител в Българин.Той е написан отпреди повече от 20 години от Иван Кристоф за първия по рода си аварийно спирателен отряд за височинно-въжени операция, известен като H.E.A.R.T. Това е неговия превод на български”

Като отговорни лица в извънредни ситуации основният ни дълг е да спасяваме и да защитаваме живота, да намалим страданието и да съдействаме за намаляване на опустошителните последствия, причинени от катастрофални събития в високо рисковата среда.

  • Ние ще се възползваме максимално от ценни умения и опит в областта на високо ефективни аварийни реакции и въздушно/вертикално спасяване, за да минимизираме нараняванията, имуществените щети и да увеличим максимално безопасността на обществеността.
  • Винаги ще бъдем честни, верни, смели и отговорни в мисленето и действията, спазвайки и поддържайки нашия морален кодекс.
  • Ние ще установим и разширим нашите възможности за спасяване на живота на хора в криза в високото строителство, вертикалната индустрия и управлението на риска.
  • Ще обучим нашите умения за височинно въжени и спасителни операции в екстремни условия и тежка среда. Ние ще тестваме нашите развити умения до крайните граници на нашето изпълнение.
  • Ние непрекъснато се стремим да развиваме иновативни концепции и усъвършенствани умения в използването на високо технологично оборудване и комуникации. Нашето оборудване ще бъде изпробвано безмилостно в най-лошите ситуации.
  • По всяко време трябва да поставяме публичния интерес над индивидуалните, групови или специални интереси и да гарантираме доверието на обществото във всички наши действия.
  • Ние ще съдействаме на агенциите, които извършват Издирване и спасяване, увереност да използват нашия екип HE.A.R.T. за по-голяма ефективност на спасяването при въздушни и въжени операции.
  • Ние ще поемем отговорност за нашите действия и преценки, определяне и поддържане на нашите морални ценности и провеждане на операции.

По силата на този Етичен кодекс, създаден в Торонто, Канада, ако член на екипа на H.E.A.R.T. не успее да изпълнява задълженията си, той или тя незабавно ще бъде експулсиран от екипа.