"Обединени за България" - #UnitedForBulgaria"

Achieve New Heights with The Future in Mind

This year will initiate the A.R.T. Project in UAE, Canada, Bulgaria and around the world, by filming a documentary film for innovation in aviation and extreme rope access work, with the theme “Achieve New Heights with The Future in Mind ”. Originally, the theme “Achieve New Heights in Video” was the very first global advertorial that Canon Canada Inc. did in a four page advertorial brochure about me and my early life as a Landed Immigrant wanna-be Canadian:) That was last century.
 
Now, in the new century, as a Bulgarian-born Canadian, I will extend the new version of that amazing theme “Achieve New Heights” and make a tribute to those countries, who are giving and supporting the well being of ex Refugee Claimants like me and even support their A.R.T. initiatives.
 
In the following portfolio, you will see how at Expo 2020 Dubai, there is an opportunity to do LIVE or VR, the World’s First A.R.T. Forum from most of its iconic places and in the air.
 
So, I/we can take amazing photos/video, or just draw them digitally, as I will do on the Lenovo ThinkPad X1 Fold – the first foldable computer in the world, and give the chance of refugees in Bulgaria and other countries to better their life and visual experience with art and much more…. So, via LIVE or VR broadcast with the Lenovo ThinkPad X1 Fold, you will be able to see a new exciting world, with The Future In Mind.
 
"Обединени за България" - #UnitedForBulgaria"

Тази година ще започне A.R.T. Проект в ОАЕ, Канада, България и по света, чрез заснемане на документален филм за иновации в авиацията и екстремна работа с въжен достъп, с тема “Постигнете нови висоти с бъдещето в ума”. Първоначално темата „Постигнете нови висоти във видеото“ беше първата глобална реклама, която Canon Canada Inc. направи в четиристранна рекламна брошура за мен и ранния ми живот като приземен имигрант, който ще стане канадец:) Това беше миналия век.

Сега, през новия век, като роден в България канадец, ще разширя новата версия на тази невероятна тема “Постигнете нови висоти” и ще направя почит към онези страни, които дават и подкрепят благосъстоянието на бивши бежанци като аз и дори подкрепят тяхното ИЗКУСТВО инициативи.

В следващото портфолио ще видите как на Expo 2020 Dubai има възможност да направите НАЖИВО или VR, първият в света A.R.T. Форум от повечето му емблематични места и във въздуха.

Така че аз/ние можем да правим невероятни снимки/видео или просто да ги нарисувам дигитално, както ще направя на Lenovo ThinkPad X1 Fold – първият сгъваем компютър в света, и да дам шанс на бежанците в България и други страни да се подобри техния житейски и визуален опит с изкуството и много повече… Така че, чрез излъчване на ЖИВО или VR с Lenovo ThinkPad X1 Fold, ще можете да видите нов вълнуващ свят с The Future In Mind.