rope access from hot air balloon

Фоторазказ на Клуб ЕКСТРИЙМ

ПРОЕКТ  ЗА ДОКУМЕНТАЛЕН ФОТО РАЗКАЗ на тема: Млад в BG

Анотация
По повод на 25 годишнината на НБУ, Клуб ЕКСТРИЙМ към Студентския съвет ще издаде електронно списание EXTREME. В него читателите ще се запознаят с членовете на клуба чрез документален фоторазказ на тема „МЛАД В BG”. Той ще се публикува на всеки сезон в уеб страницата на клуба, за да има интерактивна връзка между читателите и клуба.

Синопсис
На 05 Октомври, 2010г. в Нов български университет, се състоя учредителното събрание на студентски клуб към Студентски съвет под наименованието „EXTREME – ЕКСТРИЙМ”. За да представят членовете на клуба сред колегите си, екип от студенти от департамента „Масови комуникации“ ще заснеме документален фото разказ на тема „МЛАД В BG”.

Проектът:     За един ден, екип от ентусиазирани фотографи и видео оператори ще заснемат вертикалния свят на Клуб ЕКТРИЙМ

Целта:           За някои, целта ще е да преоткрият нов сват на фотографията, в новото й измерение и на нови височини. За други, тя ще е да навлязат в нова територия на аудиовизуалните изкуства. 

„EXTREME” е доброволна, студентска инициатива, целяща да подпомага обмена на идеи, информация и взаимопомощ в областта на екстремните спортове, визуални изкуства на труднодостъпни места, благородни идеи и обществено полезни инициативи  между студенти от различни университети.

Основните елементи във фото разказа ще са:

  1. Как клуба организира курсове, събития и семинари за екстремни  спортове, както и тренировка на участниците в екстремни ситуации;

  2. Как клуба повишава уменията и знанията на студентите в областта на специални (екстремни) събития, екстремните спортове,  фотографията и видео;

  3. Как клуба работи по прилагане специализираните знания и умения на членовете си в доброволческата аварийно-спасителна дейност и извличане на пострадали от трудно достъпни места;

  4. Как клуба популяризира дейността си чрез  въздушни и наземни демонстрации, медии, Интернет, филми,изложби и други прояви у нас и в чужбина;

  5. Как клуба си сътрудничи с български и чуждестранни организации, фондации, сдружения и др, имащи сходни цели и дейности в страната и чужбина;

  6. Как клуба обменя информация и идеи между студенти, бивши студенти, както в рамките на университета, така и между различни университети и институции;

  7. Как клуба подпомага обществено полезни инициативи и благотворителни  дейности;

  8. Как клуба стимулира творческото развитие в студентите от НБУ;

  9. Как клуба създаде контакти с водещите световни компании с цел подпомагане дейността на клуба;

  10. Как клуба популяризира имиджа на НБУ извън границите на родината ни, като издигнем репутацията му до висоти достойни за най-смелите;

Виж реализацията на първия етап: Млад в БГ
Виж реализацията на втория етап: Extreme Photography
Виж концепцията за третия етап: “E.X.T.R.E.M.E.” TV Series