Maxim Magazine

Недопустимо комерсиализиране на спасителната дейност в BG!

Когато бях студент първа година в Универститета в Торонто, бях най-много впечатлен от лекцията PHILOSOPHY 101 на професор Браун на тема “Кое е по-неморално Активното или Пасивното убийство?”

Тогава­ той ни представи два различни сценария на един фатален резулт, на който ние трябваше да гласуваме за това което смятаме, че е по-неприемливо в обществото.

Сцена­рий #1: Едно дете си плува в едно езеро съвсем близо до брега, до него доплува човек и го удавя.

Сценарий #2: Едно дете си плува в едно езеро съвсем близо до брега, около него плува човек. Детето изведнъж започва да се дави, крещи за помощ и се опитва да се спаси с всички сили. Човека продължава да си плува най-спокойно, докато детето се удави.

Въпрос: Коя ситуация според вас е по-нечовечна или неморална…?