“Специализиран отряд за спасяване”

Иван Кристоф и Сдружение “Специализиран отряд за спасяване”

Специален аварийно-спасителен отряд

Необходимостта от изграждането на доброволни сформирования в помощ на специализираните служби при аварийно-спасителни операции

Вече няколко години, сънародникът ни от Канада – Иван Кристоф (за мнозина по-известен като Човека-паяк) упорито работи по създаването на ефективно работещо доброволно сформирование за издирване и спасяване в България, подобно на създадените от канадската му корпорация EIGER – Canadian Rescue Emergency Service Team (CREST), в превод Канадски Аварийно Спасителен Отряд, и Highrise Emergency Aerial Response Team (HEART), в превод Височинно Въздушен Авариен Отряд, доказали ефективността си пред Канадските спасителни служби, системата за аварийно повикване 911, и кметството на Торонто.

В развитите страни съществува установена практика доброволни сформирования да оказват помощ на специализираните служби при аварийно-спасителни операции. Членове на тези сформирования са предимно хора с определени доказани умения в сферата на екстремното, които са готови да използват тези свои умения в ситуации, в които дори специализираните служби биха срещнали затруднения или съществува недостиг на обучени хора с оглед спецификата на спасителните дейности. Хора от такива доброволни сформирования биха могли да помогнат и при обучението и тренировките на служители от специализираните служби за издирване и спасяване на хора.

Заплахите за човека нарастват с всеки изминат ден. Днес хората са застрашени най-вече от бедствия, аварии, катастрофи и, за съжаление, от терористични актове. Идеята за създавaнe в България специален спасителен отряд e по модел, изпитан в Канада. Tовa щe e отряд за бързо реагиране, който ще използва най-авангардните технологии за комуникации и моторизирана техника, за да може ефективно да отреагира за броени минути във всяка точка на България, при всякакви метереологични условия, на всякаква височина и дълбочина. Това може да стане само с елитен екип, който е в състояние да достигне и да пренесе жертвите до сигурно място достатъчно бързо, за да се вмъкне в медицинския “Златен Час”. Такова отреагиране от момента на обаждане – до момента на спускане до предназначено място при градски условия многократно е тренирано от Иван Кристоф и пилотa Давид Томасини в Торонто с хеликоптер с двоен двигател Eurocopter “TwinStar”.

В развитите страни опита на доброволните сформирования при бедствия и аварии е изключително ефективно използван и аргументите са следните:
– Професионализъм – службите могат да разчита на професионално съдействие от доброволци при аварийно-спасителни дейности;
– Икономическа ефективност – членовете на сдружение “Специализиран отряд за спасяване”, както и на други подобни сформирования, не получават възнаграждения от държавата. Поддържането на големи спасителни екипи е твърде скъпо и неоправдано, имайки предвид честотата на възникване на кризисни събития. Именно поради тази причина развитите страни “експлоатират” максимално уменията на хората от доброволните сформирования, а за страна, като България, с ограничени финансови възможности това е категорично належащо.

Сдружение «Специализиран отряд за спасяване» ефективно e сътрудничeло с българската армия, както и със специализираните държавни служби за издирване и спасяване. «За съжаление – отбелязва управителят на сдружението, Иван Кристоф – българското общество трябва да плати твърде високата цена на бедствия като бушуващите пожари в Рила, за да стане ясно на всички, че без адекватно изградени и добре тренирани професионални и доброволни сформирования по места, които си сътрудничат в пълен синхрон, както и без подходящата техника, няма как да се справим. Тук няма място за съревнования и конкуренция между служители и доброволци. Тук става въпрос за мисия и лична отговорност. Конкуренцията е в бизнеса, а сигурността и спасяването не са бизнес… А Рила вече не е същата… благодарение на нашата безотговорна неподготвеност.»

По време на международната изложба «Защита и сигурност», сдружение «Специализиран отряд за спасяване» акцентира върху ролята на видео наблюдението и записа в реално време на масови събития както от хеликоптер, така и “през погледа” на човека, извършващ спасяването (т.нар. trail blazing), където с безжичната технология на WIMAX и 3G може да се предаде видео сигнал в реално време, така че спешните решения от ръководещите дадена спасителна операция да бъдат взети на секундата. Т.е. в командния център ще се разполага както със видео сигнал от хеликоптера, така и от спасителя, който, например, осъществява десандиране с цел извличане и спасяване на пострадал. Представена е и алтернативна моторизирана и друга техника за бързо придвижване в критични ситуации, а също така подходящо конфигурирана екипировка.

Само преди три месеца, Иван Кристоф с екипа му извършиха тестов полет с хеликоптер над София с цел осъществяване на видео наблюдение и запис в реално време на масови събития, на които присъстват много хора. Ползата от въвеждането на подобна практика в столицата и големите градове ни е огромна:

  • Бързо локализиране на възникнал инцидент или критична ситуация;
  • Бързо отреагиране чрез телекомуникационна връзка между хеликоптер, друго летателно средство, полиция, линейка, пожарна и осигуряване на адекватна и навременна помощ
  • Записът на снимкови материали от високо осигурява уникална перспектива на панорамно и 360° заснемане на целия терен на подобно събитие и възможност за анализ на възникнал инцидент или критична ситуация;

Чрез безжичната технология на WIMAX може да се предаде видео стрийминг и фото мониторинг в реално време, което позволява вземане на правилни решения в критични ситуации, където достъпът до актуална информация е ценен;

Превантивни програми за гарантиране на повече сигурност при масови събития – оценка и управление на риска. Пилотните проекти на Иван Кристоф и сдружението му вече дават ефективни и полезни резултати и печелят привърженици.