About This Project

AirForce950AIRNew Air Rescue Concept for the aviation –  the ultimate air rescue challenge

The A.I.R.F.O.R.C.E. project is the abbreviation for a new air rescue concept for AIR Fire safety, special Operations and Rescue training for Civilian Emergency teams. 

Ivan Kristoff introduced this concept during the Dubai Helishow. See more about the A.I.R. project development.

WeAreAirForce1

STUDIO FOR VISUAL COMMUNICATIONS AND BRANDING (I.V.A.N.)
www.ivan.bg

“I strongly believe that an impressive presentation can sell any idea and this is what I do for living and fun. I help aerial photographers share their amazing photos with the world”, says Ivan Kristoff for the Studio for Communications and Branding.

Огромен интерес в медиите и сред фотографите предизвика инициативата да се създаде „Студио за визуални комуникации и брандиране“ на Международната мрежа от експерти по въздушно въжени операции „International Vertical Access Network, която развива инициативата да се възроди имиджа на българската гражданска, военна и спасителна авиация по света, Едни от най-запалените въздушни фотографи от цялата страна са подали снимките си, с които да представят българската авиация в мулти медийни презентации по специализиране авио и хеликоптерни изложения. Пълен списък с имената на кандидатите ще намерите в уеб страницата на проекта.

Одобрените кандидати ще получат получат безвъзмездна площ за фото изложбата си в Дубай Хелишоу 2016, както и споменавания в специализираните международни издания таргетирани към авиационната индустрия.

„И.В.А.Н.“ се реализира за пръв път с финансовата подкрепа на Иван Кристоф  и цели да подкрепи мотивирани млади хора на ранен етапа от тяхното обучение за височинни или въжени операции, както и да улесни успешното им професионално развитие и реализация чрез консултиране, менторинг и възможност за стаж по специалността.

No Comments

Post A Comment