S.O.S. участва като изложител в предстоящата
Конференция на високо равнище и Индустриален ден на тема:
„Нарастващи нужди от подкрепа на отбранителната индустрия и възможности за иновации“

In Bulgaria, when talking about volunteering, it is always thought in the direction of how volunteers and their work will be used, but it has never been thought or even mentioned how they should relax after work and how to create a comfortable and luxurious atmosphere for them, so that they can not only “recharge the batteries”, but also have an incentive to sacrifice not only their lives, time and resources, but also be provided with a sustainable platform for rehabilitation in high quality massage therapy and vacation in the most -our good spa centers with mineral baths, as well as around the world.

In the accompanying program, I will present the initiative #UnitedForBulgaria and #BuxtonHeights for “Innovations of the Savior of the future with optimization of aviation for the benefit of tourism, Search and Rescue and HEMS in Bulgaria”.

To this end, international experts will be invited and I will share my experience in a Panel Discussion, on the world stage in the tallest building in the world with Dr. Asa from the Dubai Police and Ryan from the Vancouver Police.

 

Сдружение “Специализиран отряд за спасяване” – (S.O.S.) се включи като изложител в  Конференцията на високо равнище и Индустриален ден на тема: “Growing Defense Industry Support Needs and Innovation Opportunities”, организирана съвместно от Министерството на обраната, Министерството на иновациите и растежа, и Министерството на икономиката и индустрията. В събитието участваха наши познати експерти от БАН, Българската асоциация по информационни технологии, и Работните групи за БЛС и U-Space към Министерството на транспорта и съобщенията, в която участваме и ние.

“Бъдещето е сгъваемо” е първата по рода си фотоизложба, създадена на ThinkPad X1 Fold, Първият сгъваем компютър в света, която бе представена във Фоайето в залата на Джон Атанасов в София тех парк, и отвън, принтирана с размера на върхова революция, която бе разгъна като книга, тъй като в реални свят, дисплея му се разгъва като книга. Това компактно устройство преобърна из основи начина, по който представяме фотографиите си.

"Бъдещето е сгъваемо" е първата по рода си мултимедийна фотоизложба, създадена на ThinkPad X1 Fold, Първият сгъваем компютър в света
Представихме решения за иновации в спасяването и авиационната индустрия, включително и Иновационния Фонд за иновации в спасяването и наличните ресурси, с които работим за създаването на Спасителя на бъдещето – The Rescue S.E.A.L.S. – The Next Gen Enhanced Rescuers. Новото поколение спасители ще работят обхващат петте свята на спасяване Sea.Extreme.Air.Land.Space, както и нови методите за екстремно обучение на доброволци и професионалисти, каквото не е правено досега.

След революционната тактическа операция на неформалната и неправителствена (НПО)* организация ХАМАС на 6ти октомври, 2023г, показа на света, че Израелската армия, една от най-мощните военни сили беше унизена и най-охраняваната гранична и затворническа ограда в света бе широко отворена от малка паравоенна сила, която извърши според военните експерти най-сложната и добре изпълнена военна операция на 21-ви век. Това бе показателен пример, за слабостите, несигурност и уязвимост в НАТО, която показва нужди от нов начин на мислене и подкрепа на отбранителните възможности за иновации в спасяването.

Партизанските атаки с ниско бюджетни решения за унищожаване на сложни и скъпи технологии представляват сериозна заплаха. Потенциалните последици от липсата на елитна спасителна сила в България, която е на границата на войната в Украйна, бреговата граница на ЕС и на “неизвестното на неизвестните”, ще са фатални за националната ни сигурност. Ето защо Спец. отряда за спасяване има решения, на предишни фатални случаи, за които света не е дал решения.

Спец. отряда за спасяване има решения, на предишни фатални случаи, за които света не е дал решения. 

НАРАСТВАЩИ НУЖДИ ОТ ПОДКРЕПА НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАЦИИ

конференция на високо равнище и индустриален ден

6 февруари 2024 г., зала „Джон Атанасов“

София Тех Парк, гр. София

 • 09:00 – 09:30 Регистрация на участниците
 • 09:30 – 09:40 Откриване – доц. д-р Велизар Шаламанов (модератор на конференцията)
 • 09:40 – 09:50 Приветствие от г-жа Мария Габриел – заместник министър-председател и министър на външните работа на Република България
 • 09:50 – 11:30 ПЪРВИ ПАНЕЛ: Укрепване на Европейската отбранителна индустрия в новия геополитически контекст
  • Теми за дискусия:
   • Удовлетворяване на нарастващото търсене на държавите-членки на ЕС и НАТО за попълване на запасите и разработване на нови отбранителни способности от европейската отбранителна индустрия;
   • Профилиране на отбранителната промишленост (на ниво ЕС и на национално ниво) чрез инвестиционни програми за отбрана и инструменти за многогодишно финансиране (ASAP, EDIRPA, EDIP);
   • Структуриране на отбранителната индустриална политика на ЕС чрез стратегията EDIS;
   • Създаване на нови възможности за отбранителната промишленост чрез разработване на нови мултинационални програми за съвместни доставки и/или поддръжка на отбранително оборудване (напр. ESSI, CPoA, проекти на EDA/NSPA и др.);
   • Споделяне на опита на български фирми от участието им в европейски програми и програми на НАТО (нап. по проекти EDIDP, EDF, ASAP или NSPA).
  • Участници:
   • г-н Станимир Георгиев – заместник-министър на отбраната на Република България
   • г-жа Ирина Щонова – заместник-министър на икономиката и индустрията на Република България
   • г-н Христо Гаджев – председател на Комисията по отбрана, Народно събрание (TBC)
   • г-н Тимо Песонен – генерален директор на Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ в Европейската комисия
   • г-н Андре Денк – заместник изпълнителен директор на ЕАО
   • г-н Алън Маклауд – директор по управление на жизнения цикъл в Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване , NSPA
 • Въпроси и отговори
 • 11:30 – 12:00 Обща снимка на участниците и кафе пауза
 • 12:00 – 13:40 ВТОРИ ПАНЕЛ: Наука, иновации и нововъзникващи технологии за развитие на отбранителната индустрия
  • Теми за дискусия:
   • Създаване на екосистема за ускоряване на иновациите в отбраната и академия за иновации в България – AIBEST, BESCO, Софийски университет, Технически университет – София, Българска академия на науките, София Тех Парк, „ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ” ЕАД;
   • Споделяне на опита на български компании от участието им в иновационни проекти на ЕС, ДИАНА и други иновационни инициативи на НАТО;
   • Насърчаване на индустриалното сътрудничество в проекти с двойна употреба, вкл. за изграждане на нова или модернизация на съществуваща военна инфраструктура;
   • Осигуряване на интелигентна специализация в научните изследвания в областта на отбраната и иновациите за нови ИТ (кибер, AI) и космически технологии, но също така и за подобряване на ефективността на боеприпаси, малки оръжия и други оръжейни системи;
   • Определяне на условията за разработване на ускорител за иновации и създаване на Съвет за иновации в отбраната и сигурността;
   • Хармонизиране на приоритетите и иновационните програми на Министерството на образованието и науката и Министерството на иновациите и растежа.
  • Участници:
   • г-жа Милена Стойчева – министър на иновациите и растежа
   • проф. д-р Галин Цоков – министър на образованието и науката
   • г-н Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната
   • г-н Дейвид ван Вийл – помощник генерален секретар на НАТО по иновациите, хибридните заплахи и киберотбрана
   • г-н Антонио Калдерон – директор „Технологии“ на Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA)
 • Въпроси и отговори
 • 13:40 – 13:50 Обобщение на дискусиите и перспективи доц. д-р Велизар Шаламанов
 • 13:50 – 15:40 Работен обяд (коктейл) и разглеждане на щандовете на предприятия от българската отбранителна индустрия

 

в. 24 часа М

The Next Chapter: Digital Evolution of Education for the Rescuer of the Future – отбранителнителните възможности за иновации за Спасителя на бъдещето

Доброволческите спасителни организации могат да играят важна роля в отбранителната система на България, особено в областта на гражданската защита и бързия отговор при бедствия и кризисни ситуации. Те имат предимства във възможността да мобилизират бързо голям брой доброволци с различни умения и способности, които могат да помогнат в различни сценарии, като например търсене и спасяване, медицинска помощ, предоставяне на храна и вода и т.н. Освен това, доброволческите спасителни организации често имат по-гъвкави и бързи процедури за реагиране в сравнение със структурите на държавните органи. Въпреки това, е важно да се координират с официалните институции и да бъдат част от по-широката стратегия за национална сигурност и отбрана.

Минаване на Теста на времето в мисии в унищожителна среда

Предимството на създаване на елитен, първия по рода си в света, доброволчески и отбранителен отряд от Rescue S.E.A.L.S. (Sea-Extreme-Air-Land-Space) самостоятелни спасителни, бойни и отбранителни единици, е че те може да тренират в най-екстремните ситуации, в които не са обучавани дори най-елитните бойни отряди и постигнат това, което никой друг най-вероятно не е дръзнал, защото риска е твърде голям, и извинението е, че иновационните идеи за спасяване в най-рискови ситуации, които са възниквали във въздуха и по земя, завършили с мащабни фатални случаи и последици, че това е извън рамките на това, което се нарича технологично: A High Risk/Low Frequency Event. Но, Иван Кристоф, основателя на тази инициатива и проектите A.I.R., H.E.A.R.T. и S.O.S. е в състояние на трансформирането на “Спец. отряда за спасяване” в Новото поколение мултидисциплинарна мрежа от самостоятелни бойни-отбранителни-спасителни ударни единици. Неговия опит от мисии във враждебна обстановка и унищожителна среда започва в детството му, когато става прицел на комунистическия режим в България, защото е близък роднина на невъзвращенци и повечето му род са инженери, доктори и професори, емигрирали в Канада и САЩ, в юношеските си година открива нови разширения в “Голямата Балабанова”, втората по дължина пещера в България и е първия откривател на най-голямата зала в пещерата, в професионален план е първия човек изкачил се и работил по вертикала на по-високо от 500метра, на недостъпните места на най-високата кула и сграда в света през 2003г., и извършил най-високата в света спешна аварийна операция във възможно най-екстремните условия на студ и вятър в екстремни височини.

Сдружение “Специализиран отряд за спасяване” е първата добрoволческа организация в България, която представи възможностите и ползите от алтернативната лека авиация за Търсене и спасяване още в началото на създаването си през 2005г. и разви тази концепция със специални полети с хеликоптери, парапланери, делтапланери, мото делтапланери, самолети, мото парапланери и дронове. В този процес демонстрирахме как можем да опростим и минимизираме рисковете при Търсене и спасяване. С нарастващите предизвикателства за сигурността и отбранителните възможности на България, в които спасителна организация, която развива иновацията за Спасителя на бъдещето – самостоятелна бойна и спасителна сила, мое да се включи и взима в предвид ефекта от обратната страна на нещата:

Хамас извърши това, което се смята за най-успешното военно нападение на този век. Това не беше терористичен акт; това беше класически военен рейд с ясни цели, които те постигнаха, преди да се изтеглят на подготвени позиции.

Инспектор Скот Ритър предостави прозрения за конфликта в Газа, изследвайки не само оръжия, но идеологии и стратегии за оцеляване. Въпреки че се сблъсква с военната мощ на Израел, Хамас удържа позициите си, потенциално променяйки баланса на силите в конфликта.

Борбата в Газа надхвърля територията, преплитайки се с живота на нейните хора, белязан от десетилетия на конфликт и надежда. Хамас се превърна в символ на съпротива за много палестинци сред дълбоко вкоренено недоверие и изселване.

На фона на сложността на конфликта палестинският стремеж за самоопределение остава основен, предизвикан от израелската политика и международната дипломация. Отзвукът от конфликта в Газа се разпростира в световен мащаб, оказвайки влияние върху дипломатическите позиции и променяйки геополитическите позиции.

Докато конфликтът продължава, устойчивостта на хората в Газа е доказателство за техния издръжлив дух сред ехото на конфликта. Търсенето на мир и справедливост продължава, подхранвано от надежда сред белезите на борбата.

Исторически хроники на отбранителни граждански сформирования

Още в древните времена са описани епични истории на самостоятелни отбранителни единици, като тази в “Песни на древния Рим”, сборник от 1842 г. с наративни поеми от Томас Бабингтън Маколи. Една от тях разказва героичния епизод от ранната римска история, как Публий Хораций и двама спътници, Спурий Ларций и Тит Херминий, държат Субликианския мост, единственият участък, пресичащ Тибър в Рим, срещу етруската армия на Ларс Порсена, крал на Клузиум. Тримата герои са готови да умрат, за да попречат на врага да премине моста и да разграби иначе зле защитения град. Докато триото се приближава до предните редици на етруските, римските инженери работят набързо, за да разрушат моста, оставяйки враговете си от другата страна на набъбналата река.

Това стихотворение съдържа често цитираните редове:

Тогава заговори смелият Хораций, Капитанът на портата:
„На всеки човек на тази земя
Смъртта идва рано или късно.
И как човек може да умре по-добре
отколкото да се сблъска със страшни шансове,
за праха на бащите му,
и храмовете на неговите богове.” 

Спуснете се по моста, сър консул, с цялата си скорост;
Аз, с още двама, които ще ми помогнат,
ще задържа врага.
В тесен път хиляда може да бъдат спрени от трима…

Тъй като разстоянието става нестабилно, Хораций подтиква Ларций и Херминий да се оттеглят, докато той продължава да се бие сам. Неговите спътници си връщат римската страна, преди мостът да започне да се срутва, но Хораций вече не може да премине на безопасно място и затова скача в реката, все още напълно брониран.

През 60-те години на XIX век, в епохата на борбата за освобождение на българския народ от османско владичество, български революционери сформират доброволчески отряди, известни като Българските легии. Тези отряди се организират в сътрудничество със Сърбия и други балкански християнски държави с цел подпомагане на общата борба за освобождение.

Първата българска легия възниква през 1862 година в Белград под ръководството на Георги Раковски и така нареченото „Привременно българско началство“. Тя участва активно в боевете за белградската крепост, като предоставя подкрепа на сръбските си союзници. Въпреки това, опитът на Раковски да използва конфликта между Сърбия и Османската империя за предизвикване на въстание в България не успява.

Следващата важна стъпка е образуването на Втората българска легия през 1867 година по инициатива на сръбския княз Михаил Обренович и Добродетелната дружина. Тя има за цел да действа съвместно срещу Османската империя, но поради натиска от страна на Великите сили и липсата на подкрепа, както и предизвиканите от това събития, не се стига до сръбско-турска война или въстание в България. Легията е разпусната през следващата година.

След провала на двете легии голяма част от българските революционери променят своята стратегия и се фокусират върху самостоятелни действия, като подготвят въстанически комитети в България. Тези събития играят съществена роля в последващата история на освободителната борба на българския народ.

На името на българския революционер Георги Бенковски, основна фигура в организацията и ръководител на Априлското въстание през 1876 г. в 4-ти Революционен окръг., е кръстено ВИСШЕ ВОЕННОВЪЗДУШНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”. 

Ministry of Defence Letter

 

 

 

Представяне на специализираната техника на Спец. отряда за спасяване

За заснемане на иновации в авиацията и спасяването, които ще се ползват на новаторските S.O.S. специализирани полети

• Lenovo X1 Fold – първия в света сгъваем компютър и мобилния му вариант за втори монитор Lenovo Tab P11 (2nd. Gen)
• Pelican cases, Manfroto, Insta360 и Nikon фото техника със специализирани укрепителни системи
• V2Track транспондер с хибридна навигациона система
• Авиационни радиостанции на Интергра-а 

Традиционното спасяване принадлежи на миналото.

Иван Кристоф проектира A.I.R. платформа за представяне на новаторски решения за цифрова трансформация на информация и достъп до високо чувствителни и тежки места на влизане, които могат да предотвратят злополуки и престъпни дейности.

Бъдещето на спасяването е да обхване Изкуствения Интелект и да го използва внимателно, за да подобри спасителя на бъдещето – а не да го замени. Особено след неотдавнашните авиационни катастрофи, където проблемът с цифровата сигурност е много актуален, сега по-важно от всякога да подхождам внимателно към тези въпроси и никога да не пренебрегвам човешкия фактор и моралния компас.

Filming Musical Clip "FIRE OFF"
Снимка от „Покрива на света” а света” през 2003 през 2003 в Торонто - CN Тауър-, където Човека паяк виси като у дома си с пилотския екип и емблемата на ВВС

D.R.A.W. THE FUTURE | Class-D Rope Access Workshop

 

Ivan KristoffA note from the Chairman

We should constantly strive to challenge convention as we try to improve methodology in training and the efficiency of aerial emergency response. Success stems from the implementation of new ideas to turn the impossible into possible, and demonstrate that exciting possibilities are applied in reality. That is what the D.R.A.W. Workshop is all about.

Thank you to all our friends and partners from around the world for your continued support. It was a pleasure meeting many of you during Dubai Helishow 2010 and 2012, the largest Middle East helicopter show. We had a good time sharing many innovations with you, and we can look forward to the newest development in the helicopter industry and SAR.

There is a lot of knowledge that can improve aviation safety and emergency response efficiency. You are welcome to submit your topics and share them in this Video Conference.

Sincerely,
Ivan Kristoff

 

 

DRAFT VERSION:

0800 – 0900    Registration & Networking

0900 – Chairman’s Opening Address

0910 – Welcome & Opening Address

0930 – Keynote Address

Session One – Specialized Helicopter and Emergency Air Rescue Training – H.E.A.R.T.

1000 – New Initiatives in the Helicopter Industry – Speaker Ivan Kristoff, Founder of HEART, Canada

 

1020 – 1050    Refreshment Break & Networking

1050 – Creating a Highrise Emergency and Aerial Rescue Team (H.E.A.R.T.)

1110 – Innovative Applications and Technology for Helicopter Rappelling Operations

 

Session Two – Training Emergency Responders

1130 – Case studies of critical situations during helicopter rappelling training sessions

1150 – Aerial video and photo monitoring – Ivan Kristoff

1210 – Preparing for worst case scenarios

1230 – Question & Answer Session

1245 – 1415    Buffet Lunch & Networking

 

Session Three – Emergency Aerial Response

1415 – Civil and Military Air Medical Evacuation – H.E.A.R.T. Program

1425 – Bulgaria – the Challenge & the Need for Aerial Support – Ivan Kristoff

1445 – Dubai’s Rescue Challenge – Highrise Emergency Aerial Response – Joint presentation of Ivan Kristoff and property managers in Dubai

 

1505 – 1530    Refreshment Break & Networking

 

Session Four – Various Military and Police Air Wing Training Programs

1530 – The International Vertical Access Network’s Case Study Concerning Critical situations caused  by participants in helicopter training exercises – Speaker Ivan Kristoff, Founder of I.V.A.N., Bulgaria

1550 – Various Police Air Wing Training Programs

 

Session Five – Special Air Surveillance

1630 – Defending the border of the European Union

1700 – Showcasing use of advanced range of dedicated mission equipment for Air Surveillance –  S.A.S. Units