Мисията ни е от сега да развиваме децата си за Бъдещето поколение спасители. Ключовия момент за релаксиране след високо адреналиново преживяване за деца е всъздаването на тиха изолирана от високи растения градина...

За хората, които в криза и под стрес действат най-разумно, хуманно и си отдават времето и здравето, едни от най-ценните неща, в полза на обществото, отдавам такова важно значение на проекта за изграждане на Дом на спасителя на бъдещето....

The New Academy for the New Generation Spiderman.Academy is new non profit initiative in process of development by Ivan Kristoff, aka Real Life Spiderman. From his unique experience as a dancer, creative person, a self-tought photographer, graphic designer,  copy writer, editor, embedded extreme journalist, extreme...

НОВАТА АКАДЕМИЯ ЗА НОВАТА ГЕНЕРАЦИЯ Spiderman.Academy | СпайдърменАкадемията е нова инициатива с нестопанска цел в процес на развитие от Иван Кристоф, известен още като Real Life Spiderman. От уникалния си опит като брейк денс акробат, креативен човек, самонаучил се фотограф, графичен дизайнер, копирайтър, редактор, вграден...

Иван Кристоф, известен като човека-паяк, или както го наричат още - Спайдермен, ще търси заместител, който да бъде обучен за аварийно спасителни дейност в екстремални условия.

By Graham F. Scott, “Varsity” Newspaper Like many Torontonians, Ivan Kristoff wanted to drop Mel Lastman out of helicopter. “His staff thought that wasn’t a good idea, though” said Kristoff. So he had to settle for rappelling down a rope form a hovering helicopter, picking...