Иноваторския екип СЪЗДАВАНЕ НА СУПЕР СПЕШНА ПОМОЩ ЗА ВЪЗДУШНО СПАСЯВАНЕ Концепция за Първата независима и нeдържавна спасителна служба със задачата да поддържа безопасността и сигурността на всички хора Новото 20, новото предизвикателство COVID и „новото нормално“, не ни спря стремежа за развитие на доброволчеството в...