BBT TV Prime time News SATURDAY, May 31, 2008 A project for aerial video monitoring was developed by Ivan Kristoff and experts in mobile computing and IT communications. Over a one year period they have worked together. The technical support from the IVAN (International Vertical...

За полетите За мисията За каузата За дарението За иновации За знамето За репортери За проекта За България Подготвяме полет за деня на авиатора-спасител и приятелите от първата линия Ние мислим за тези, които посрещат посрещат риска, които работят под стрес, хората на Първа линия,...

СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ ЛИДЕРИ В живота ни настъпва революционна промяна, достъпна за всички, но мисленето на някои е средновековно. Ставаме свидетели на процес, който ще промени… Как се изгражда характера на дете от Алфа генерацията? Моята стратегия е да го изградя като Алфа вълкът – водача....

Учете през целия си живот! С развитието на дроновете, само за последните години и пилотите и въздушните фотографи губят работата си. Надграждайте уменията си!

Като всеки от вас, който следи с интерес най-новите разкрития, които ни се поднасят от световните медии, за причината за трагедията с полета на GermanWings, си зададох въпроси за решения, които да предотвратяват подобни ситуации, в които един човек да реши съдбата на много хора...