Institute for rope access

Сертифициране за SPRAT

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВЪЖЕДОСТЪПНИ ДЕЙНОСТ

Това са цени на курсове за постигане на съотвено ниво на квалификация от SPRAT за специалист по работа с въжен достъп, които се провеждат в САЩ. Съотвeтно, за България те ще бъдат адаптирани, като се вземе в предвид разходите на иснтруктора или изпитващия оторизиран специалист от SPRAT
Курсът би се провел когато има записани минимум пет (5) кандидата. При наличието на повече кандидати, цените ше паднат. Броят на участниците в един курс за техник въжен достъп е от 5 до 10 човека. За всеки курс може да има кандидати за всяко едно от всичките нива на SPRAT.

Този SPRAT курс е в съответствие с SPRAT насоки; една SPRAT сертификация за Работник по въжени операции (Ниво 1, Ниво 2 или Ниво 3) се издава при успешно завършване.

“Пълен курс” учебна информация:

Цена на курса: $1275

Дата: 60-10 септември, 2010
Час: 08:00 ч. – 17:00 всеки ден

Включва:

 • $ 90 Регистрационната такса при успешно завършване на оценката
 • Обяд всеки ден
 • Четири дни на обучение
 • Оценка
 • Учебни материали и листовки
 • “Оценка и 2 дни” практика “учебната информация:

Учебната Цена: $ 820
Дата: 80-10 септември, 2010
Час: 08:00 ч. – 17:00 всеки ден

Включва:

 • Два дни Практика
 • Оценка
 • $90 SPRAT Такса за участие не е включена в цената.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ дни са предназначени за практика а неза инструкция. Вие би трябвало вече да сте запознати с въже достъпни дейности за SPRAT нивото, което се опитвате да постигнете. Практическите дни се разбират като опреснителни само, за да ви позволят да практикувате текущита си умения, преди оценката.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ дни не трябва да се използва като съкращение за действителните ИНСТУКЦИОННИ ДНИ!

“Оценка и един ден практика” информация за курса :

Учебната Цена: $560

Дата: 90-10 септември, 2010
Час: 08:00 ч. – 17:00 всеки ден

Включва:

 • Един ден Практика
 • Оценка
 • В $90 SPRAT Такса за участие не е включена в цената.

ПРАКТИЧЕСКИТЕ дни са предназначени за практика а неза инструкция. Вие би трябвало вече да сте запознати с въже достъпни дейности за SPRAT нивото, което се опитвате да постигнете. Практическите дни се разбират като опреснителни само, за да ви позволят да практикувате текущита си умения, преди оценката.ПРАКТИЧЕСКИТЕ дни не трябва да се използва като съкращение за действителните ИНСТУКЦИОННИ ДНИ!

“Само Оценка” учебна информация:Цена на курса: $ 300

Дата: 10-ти септември 2010 год.
Час: 08:00 ч. – 17:00

Включва:

 • Оценка
 • В $90 SPRAT Такса за участие не е включена в цената.

Плащането може да се направи в брой или кредитна карта

Начин на заплащане: 50% от цялата сума 20 дни преди началото на курса. Останалите 50% при започване на курса